www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks postępowania cywilnego
TAG: kodeks postępowania cywilnego
WYNIKÓW: 162
prawnik   |   18 listopada 2011
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Art. 477(8). § 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. § 2. Do właściwości sądów...
prawnik   |   18 listopada 2011
DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA
Art. 478. W sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego. Art. 479. W sprawach o naruszenie posiadania powództwo wzajemne...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 4791. § 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzestanie prowadzenia...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
Art. 47928. § 1. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego w przepisach niniejszego...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
Art. 47936. Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Art. 47937. W sprawach rozpoznawanych według przepisów...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki
Art. 47946. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego w przepisach niniejszego rozdziału ?Prezesem...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
Art. 47957. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego w przepisach niniejszego rozdziału ?Prezesem...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
Art. 47968. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach: 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego w przepisach niniejszego rozdziału ?Prezesem...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres