www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks spółek handlowych
KATEGORIA: Kodeks spółek handlowych Kanał RSS
WYNIKÓW: 52
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki
Art. 120. § 1. Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowyoraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. § 2. Na wniosek komandytariusza sąd rejestrowy może, z...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 2 Powstanie spółki
Art. 129. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Art. 130. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2)...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich
Art. 135. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Art. 136. § 1. Jeżeli statut dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status komplementariusza, albo osoba...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 4 Stosunki wewnętrzne spółki
Art. 140. § 1. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. § 2. Statut spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu albo kilku komplementariuszom. § 3. Zmiana...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Art. 148. § 1. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w statucie, 2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki, 3) ogłoszenie upadłości spółki, 4) śmierć, ogłoszenie upadłości lub...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 1 Powstanie spółki
Art. 151. § 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników
Art. 174. § 1. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. § 2. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres