www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks celny
KATEGORIA: Kodeks celny Kanał RSS
WYNIKÓW: 10
redakcja   |   14 stycznia 2012
KODEKS CELNY - SPIS TREŚCI
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. KODEKS CELNY (Dz. U. z dnia 12 marca 1997 r.)
prawnik   |   13 stycznia 2012
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego: 1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej ?Wspólnotą", i wywozu towarów z tego obszaru, 2) zasady...
prawnik   |   13 stycznia 2012
Rozdział 2 Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty i nadawanie im przeznaczenia celnego
Art. 14. Towary mogą być wprowadzane na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzane z tego obszaru przez przejścia graniczne otwarte dla danego ruchu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
prawnik   |   13 stycznia 2012
Rozdział 3 Zwolnienia celne
Art. 36. Zwolnienie od należności przywozowych lub należności wywozowych stosuje się na wniosek zgłaszającego. Art. 37. 1. Zwolnione od należności przywozowych są paliwa, smary i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do...
prawnik   |   13 stycznia 2012
Rozdział 4 Dług celny
Art. 51. Kwotę należności wynikającą z długu celnego: 1) powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 i art. 216 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, 2) zaksięgowaną na podstawie art. 218 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu...
prawnik   |   13 stycznia 2012
Rozdział 5 Właściwość organów celnych
Art. 69. 1. W postępowaniu celnym organami właściwymi są: 1) naczelnik urzędu celnego - jako organ pierwszej instancji; 2) dyrektor izby celnej - jako: a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celnego, b) organ...
prawnik   |   13 stycznia 2012
Rozdział 6 Postępowanie w sprawach celnych
Art. 73. 1. Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego. 2. Do...
prawnik   |   13 stycznia 2012
Rozdział 7 Zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną
Art. 96. 1. W zakresie przewidzianym dla organów celnych postępowanie z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną obejmuje czynności związane z przywozem towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozem towarów z tego obszaru oraz:

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres