www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy
KATEGORIA: Kodeksy Kanał RSS
WYNIKÓW: 808
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 2 Okręgi wyborcze
Art. 260. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze. § 2. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru województwa. Granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic okręgów...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 3 Szczególne zadania komisji wyborczych
Art. 262. § 1. Wybory do Senatu przeprowadzają: 1) Państwowa Komisja Wyborcza; 2) okręgowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu; 3) obwodowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 4 Zgłaszanie kandydatów na senatorów
Art. 263. § 1. Partia polityczna, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów albo tylko w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 5 Karty do głosowania
Art. 266. Okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów na senatora zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Państwową Komisję Wyborczą.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 6 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 268. § 1. Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej strony obok jego nazwiska. § 2. Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 7 Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
Art. 270. § 1. Ustalając wyniki głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza liczbę: 1) wyborców uprawnionych do głosowania; 2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 3) wyborców głosujących przez...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 8 Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu
Art. 276. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu. W obwieszczeniu zamieszcza się, według okręgów...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 9 Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu
Art. 279. § 1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje w przypadku: 1) śmierci senatora; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 4)...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres