www.prawnik-online.eu   »   Tag: KPA
TAG: KPA
WYNIKÓW: 40
LexisNexis   |   16 lipca 2013
Szkolenie: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
LexisNexis Polska zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym KPA w praktyce.
redakcja   |   29 stycznia 2013
Kodeks postępowania administracyjnego w formacie mp3 - do słuchania
Zestaw składa się z 1 płyty CD zawierającej 27 plików w formacie mp3. Nagranie podzielone jest na utwory po 10 artytułów. Jakość nagrania: odczytywany przez lektora, stereo, częstotliwość próbkowania 44 kHz. Czas...
LexisNexis   |   09 stycznia 2012
Zagadnienia postępowania administracyjnego w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacjach z lat 2009-2011
Zagadnienia postępowania administracyjnego w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacjach z lat 2009-2011
redakcja   |   09 stycznia 2012
Kodeks postępowania administracyjnego ? ustawa z
Kodeks postępowania administracyjnego ? ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) ? reguluje postępowanie przed organami administracyjnymi w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz...
redakcja   |   08 stycznia 2012
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - SPIS TREŚCI
Kodeks postępowania administracyjnego ? ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) ? reguluje postępowanie przed organami administracyjnymi w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 1 Zakres obowiązywania
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 2 Zasady ogólne
Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne
Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, 2) w stosunku do...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres