www.prawnik-online.eu   »   Tag: KPC
TAG: KPC
WYNIKÓW: 158
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze
Art. 4971. § 1. Postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. § 2. Sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym. § 3. Zarządzenia może wydać także referendarz sądowy. Art....
prawnik   |   17 listopada 2011
Dział VI Postępowanie uproszczone
Art. 5051. Przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe
Art. 50515. § 1. Sąd rozpoznaje sprawę w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli są spełnione warunki określone w przepisach odrębnych. § 2. W sprawie rozpoznawanej według przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
Art. 50521. § 1. Sąd rozpoznaje sprawę w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, jeżeli spełnione są warunki określone w przepisach odrębnych. § 2. W sprawie rozpoznawanej według przepisów niniejszego...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 1 Elektroniczne postępowanie upominawcze
Przepisy tego działu oznaczone kursywą zaczną obowiązywać od 1.01.2010 roku. Art. 50528. W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z...
prawnik   |   17 listopada 2011
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE
Art. 506. Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu. Art. 507. Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe,...
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego Art. 526. § 1. W sprawach o uznanie za zmarłego właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy - sąd wskazany w art. 508 § 1. § 2....
prawnik   |   17 listopada 2011
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie
Oddział 1. Przepisy ogólne Art. 544. § 1. Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. § 2. W sprawach tych właściwy jest sąd...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres