www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Nie wszyscy emeryci muszą rezygnować z pracy

redakcja 06 maja 2011 Nie wszyscy emeryci muszą rezygnować z pracy

Oznacza to, że ZUS:
- podejmie wypłatę emerytury przyznanej po dniu 31 grudnia 2010 r.,
- nie wstrzyma z dniem 1 października 2011 r. wypłaty emerytury przyznanej przeddniem 1 stycznia 2011 r.
osobie uprawnionej do emerytury powszechnej, która przed przyznaniem tej emerytury byłauprawniona do emerytury wcześniejszej i rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciemprawa do tej emerytury, a następnie zawarła kolejny stosunek pracy i nadal wykonujezatrudnienie w ramach tego stosunku pracy.

PRZYKŁAD: Wcześniejsza emerytura pracownicza została przyznana w 2007 r.ubezpieczonej, urodzonej 18 sierpnia 1948 r. Emerytka rozwiązała stosunek pracyzawarty przed nabyciem prawa do tej emerytury, a z dniem 1 kwietnia 2008 r. ponowniepodjęła zatrudnienie. W sierpniu 2011 r. emerytka zgłosiła wniosek o emeryturępowszechną. Wysokość emerytury - przyznanej na podstawie art. 27 ustawy o emeryturach irentach z FUS od dnia ukończenia 60 lat - została obliczona w myśl art. 53 ust. 4 tej ustawy.Emerytka kontynuuje zatrudnienie podjęte z dniem 1 kwietnia 2008 r. ZUS nie zawiesi tejemerytury w myśl art. 103a ustawy, bowiem został rozwiązany stosunek pracy zawarty przednabyciem prawa do emerytury wcześniejszej.

PRZYKŁAD: W 2005 r. ZUS przyznał wcześniejszą emeryturę 60 - letniemu ubezpieczonemu.Emeryt rozwiązał stosunek pracy, w jakim pozostawał przed nabyciem prawa do tejemerytury, a z dniem 1 lutego 2007 r. podjął kolejne zatrudnienie na podstawie umowyo pracę. W marcu 2010 r. emeryt skończył 65 lat i złożył wniosek o emeryturę z tytułuukończenia tego wieku. ZUS przyznał emeryturę od dnia ukończenia wieku 65 lat. Wysokośćtej emerytury została obliczona w myśl art. 53 ust. 4 ustawy emerytalnej, co oznacza, żepodstawę jej wymiaru stanowi podstawa wymiaru emerytury wcześniejszej, a część socjalna- z uwagi na podleganie ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 30 miesięcy poprzyznaniu emerytury wcześniejszej - została obliczona od kwoty bazowej obowiązującej od1 marca 2011 r., tj. 2 822,66 zł. Emeryt kontynuuje zatrudnienie podjęte 1 lutego 2007 r. ZUSnie zawiesi tej emerytury od 1 października 2011 r., bowiem emeryt ten rozwiązał stosunekpracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury wcześniejszej.
ZUS nie wstrzyma wypłaty emerytury niezależnie od tego, jaka była podstawa prawnaprzyznania emerytury powszechnej oraz w jaki sposób została obliczona emeryturapowszechna, a więc czy obliczono ją:
- według dotychczasowych zasad, tj. w myśl art. 53 ust. 3 lub 53 ust. 4 ustawyo emeryturach i rentach z FUS,
w sposób tzw. mieszany - w myśl art. 183 wym. ustawy, a więc częściowo wedługdotychczasowych , a częściowo według nowych zasad, czy też
- według nowych zasad, tj. w myśl art. 26 wym. ustawy.

PRZYKŁAD: W 2007 r. ubezpieczonej ur. w 1950 r. została przyznana wcześniejszaemerytura pracownicza. Emerytka rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciemprawa do tej emerytury, a kolejny zawarła od 1 czerwca 2009 r. W lutym 2010 r.emerytka skończyła 60 lat i złożyła wniosek o emeryturę powszechną. Oddział ZUSprzyznał emeryturę od ukończenia wieku 60 lat obliczył jej wysokość według nowychzasad, tj. z uwzględnieniem zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na koncieubezpieczonej oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Emerytka nie rozwiązałastosunku pracy zawartego 1 czerwca 2009 r., a więc przed nabyciem prawa do emerytury ztytułu ukończenia wieku 60 lat. ZUS nie wstrzyma wypłaty tej emerytury od 1 października2011 r., bowiem wystarczające jest rozwiązanie stosunku pracy zawartego przed przyznaniememerytury wcześniejszej.
Zakład skoryguje na bieżąco - na wniosek zainteresowanych lub z urzędu, przy okazjirozpatrywania innego wniosku - te sprawy, w których emerytura została przyznana po dniu31 grudnia 2010 r. i - wobec kontynuowania stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawado tej emerytury - nie podjęto jej wypłaty, a wypłacana jest emerytura wcześniejsza.
Stosunek pracy nawiązany przed nabyciem prawa do emerytury z FUS muszą rozwiązaćte osoby, które zatrudniły się ponownie po przyznaniu emerytury pomostowej lubnauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
W tym przypadku wystąpi konieczność dwukrotnego rozwiązania stosunku pracy: po razpierwszy - jako warunek uzyskania emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczeniakompensacyjnego i po raz drugi - jako warunek wypłaty emerytury z FUS.

Żródło: www.zus.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ZUS praca emeryt
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1580    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres