www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Porozumienie w sprawie przesyłania e-faktur - wzór

redakcja 09 marca 2012 Porozumienie w sprawie przesyłania e-faktur - wzór

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA E-FAKTUR

z dnia …………………… zawarte pomiędzy: …………………
……………………………………………………………………

a

firmą :…..…………….…………………………, z siedzibą  ……………………, ……………….., …………………………………….……………., NIP…………………. zwaną dalej nabywcą.

Niniejsze porozumienie zawierane jest na podstawie § 3 rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661) oraz ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

§ 1

 1. Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.
 2. Wystawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną oraz wszelkie inne pisma i korespondencje związane z realizacją umowy w formacie PDF.
 3. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur.

§ 2

 1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e- mail: ………………………….;…………………………………………………………………
 2. Nabywca oświadcza, że adresem e- mail właściwym do przesyłania faktur jest: …………………………………………………………………………………………………
 3. Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przesłać potwierdzenie otrzymania faktur drogą elektroniczną na adres e- mail wskazany w pkt 1.
 4. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt 1 i 2 poinformować o tym drogą stronę drogą elektroniczną.

§ 3

Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§ 4

 1. W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, wystawca traci prawo do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia.
 2. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

………………………..                                                                           ………………………
  (podpis nabywcy)                                                                        (podpis wystawcy)

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: e-faktura faktura elektroniczna faktura VAT
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1607    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres