www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Pozostałe
KATEGORIA: Pozostałe Kanał RSS
WYNIKÓW: 97
prawnik   |   02 czerwca 2012
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji - wzór
Zgodnie z art. 156. § 1 k.p.a., organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem...
prawnik   |   29 maja 2012
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - wzór
Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z...
redakcja   |   20 maja 2012
Premia a nagroda (z zysku)
Rozróżnienie obu tych pojęć oraz konsekwencji z tym związanych wydaje się istotne, tak z punktu widzenia pracodawców jak i pracowników, w tym kadry managerskiej. Mimo obszernej literatury i orzecznictwa dotyczących premii i...
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - wzór
Zgodnie z art. 113 k.p.a., organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach (§ 1)....
prawnik   |   07 maja 2012
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji - wzór
Zgodnie z art. 127 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji (§ 1). Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że...
prawnik   |   07 maja 2012
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu - wzór
Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego (art. 688 k.c.)
prawnik   |   07 maja 2012
Wypowiedzenie umowy najmu - wzór
Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braków z zachowaniem terminów umownych. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony,...
prawnik   |   18 kwietnia 2012
Pełnomocnictwo ogólne - wzór
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela (art. 95 § 1 k.c.). Umocowanie do działania w cudzym imieniu może...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres