PORADY UŻYTKOWNIKA: prawnik
 
prawnik   |   12 lipca 2016
Podatek przy nagrodach pieniężnych i rzeczowych
Wygrane w konkursach są obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 procent wartości wygranej. Podatek potrąca organizator konkursu i to on zgłasza wygraną do Urzędu Skarbowego.
prawnik   |   29 grudnia 2013
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
Wzór pozwu o sprostowanie świadectwa pracy.
prawnik   |   30 sierpnia 2013
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego
Wzór apelacji od wyroku Sądu Rejonowego. Powódka zarzuca sądowi I instancji naruszenie przepisów prawa procesowego oraz przepisów prawa materialnego.
prawnik   |   26 maja 2013
W jaki sposób wierzyciel może odzyskać zasądzoną należność, jeżeli komornik umorzył egzekucję ?
W sytuacji, gdy komornik wydał wierzycielowi postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności, ponieważ dłużnik nie posiada majątku z którego egzekucja mogłaby być prowadzona, tenże po pewnym okresie czasu...
prawnik   |   26 grudnia 2012
Wiek dziecka a alimenty
Dziecko ma prawo do alimentów od rodziców dopóty, dopóki nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności, nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli zostaną wykazane...
prawnik   |   10 grudnia 2012
Jak napisać pozew o alimenty?
Gdzie złożyć pozew o alimenty? Co powinno znaleźć się w pozwie? Jakie są opłaty za złożenie pozwu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.
prawnik   |   02 czerwca 2012
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji - wzór
Zgodnie z art. 156. § 1 k.p.a., organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem...
prawnik   |   29 maja 2012
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - wzór
Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres