www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego

prawnik 30 sierpnia 2013 Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego

 

............., 2013 - ........ - ........

Sąd Okręgowy

Wydział  I Cywilny

ul. .................................

00 – 000 ........................

za pośrednictwem:

Sądu Rejonowego

Wydział ..........................

ul. ....................................

00 - 000............................


Powódka:
…………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)

Pozwany:
………………………………………………….
………………………………………………….
(imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)

Sygnatura akt: ........................

Wartość przedmiotu zaskarżenia : ............. (słownie:...........) zł

Apelacja powódki od Wyroku  Sądu Rejonowego Wydział ........... w  ........................ z dnia ........... r.  w sprawie o sygn. .............

W imieniu własnym  powódka zaskarża Wyrok Sądu Rejonowego Wydział .................. w ................................ wydany w dniu ...................... 2013 r.  w części ............................... to jest w punkcie I wyroku, którego odpis wraz z uzasadnieniem otrzymała za pośrednictwem poczty dnia .................. r.

Zaskarżonemu wyrokowi powódka  zarzuca:

  1. Naruszenie przepisów prawa procesowego które polegało na ........................................................ (np. niedopuszczenie dowodu z zeznań świadków oraz dowodu z dokumentu  /jakiego?/na podaną w pozwie okoliczność).
  2. Naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. .......... poprzez niewłaściwą jego  wykładnię  i niewłaściwe zastosowanie do stanu faktycznego sprawy polegające na ................................. (należy podac właściwy przepis prawny).

Zgłaszając powyższe zarzuty  powódka wnosi o :

1)  uchylenie zaskarżonego wyroku  i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji,

2)  zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania apelacyjnego.

 Uzasadnienie

W dniu ............ r. powódka  wniosła do Sądu Rejonowego Wydział .................... w .............. pozew o ......................., sygn. akt ................... . Po rozpoznaniu sprawy w dniu ............ r. Sąd ................................................. (należy podać co zawierał zaskarżony wyrok np. oddalenie powództwa w części dotyczącej ..................., zasądzenie na rzecz strony określonej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami).

............................................................................................... (należy podać na czym konkretnie polegało naruszenie przepisów prawa procesowego oraz przepisów prawa materialnego ).

Niniejsza apelacja jest konieczna oraz uzasadniona.

.......................................... (podpis powódki)

Załączniki:

1) dowód opłacenia apelacji,

2) odpis apelacji.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd środki odwoławcze apelacja
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres