www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Sąd Najwyższy o skuteczności doręczenia zastępczego przesyłki sądowej

redaktor 28 marca 2017 Sąd Najwyższy o skuteczności doręczenia zastępczego przesyłki sądowej

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu postanowieniem z dnia 11 października 2016 r., sygn. akt I Nc 3390/15: ?Czy warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego w trybie art. 139 § 1 k.p.c. jest wysłanie przesyłki sądowej na aktualne nazwisko adresata??

W niniejszej sprawie referendarz sądowy na podstawie art 139 § 1 k.p.c. uznał korespondencję zaadresowaną do pozwanej na jej nazwisko panieńskie za doręczoną, w związku z tym nadano klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty.

Sąd Najwyższy stwierdził, że tzw. doręczenie zastępcze, czyli fikcja prawna doręczenia w istocie niedokonanego, jest instytucją prawa procesowego pozostającą na granicy konstytucyjnych gwarancji prawa do sądu. Z tego względu była przedmiotem kontroli konstytucyjnej; Trybunał w wyroku z dnia 15 października 2002 r., SK 6/02 (OTK-A 2002, nr 5, poz. 65), uznał dopuszczalność doręczenia zastępczego, ale obwarował je wieloma zabezpieczeniami.

Art. 139 § 1 k.p.c., dopuszczając domniemanie skuteczności doręczenia zastępczego, ma na względzie ochronę powoda i jego prawa do realnej egzekucji orzeczeń, a więc jego prawo do sądu (art. 45 Konstytucji). Sąd Najwyższy podkreślił, że należy jednak pamiętać także o pozwanym, którego prawo do sądu nie może być pomijane lub deprecjonowane. Muszą istnieć gwarancje, że osoba, przeciwko której jest wytaczana akcja sądowa, ma rzeczywistą możliwość podjęcia obrony, a to nie jest możliwe bez zapewnienia możliwości zapoznania się z treścią kierowanych do niej pism. Z tego względu w przypadku stosowania doręczenia zastępczego sądy muszą wykazywać daleko posuniętą ostrożność, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy adresat mógł liczyć się z nadejściem pisma sądowego i odebrania go.

Jedną z gwarancji doręczenia zastępczego – obok prawidłowego, aktualnego adresu – jest także jednoznaczne, niebudzące wątpliwości oznaczenie adresata. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2064) nazwisko i imię jest jedną z podstawowych cech identyfikujących człowieka, a zgodnie z art. 3 tego Prawa akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Także w obrocie pocztowym wyznacznikiem identyfikującym osobę fizyczną - adresata czy też nadawcę - jest imię i nazwisko, oczywiście aktualne, figurujące w akcie stanu cywilnego. W kontaktach urzędowych z obywatelem sąd musi posługiwać się aktualnym nazwiskiem, nawet wtedy, gdy inne określenia – pseudonimy, nicki, dawne nazwiska (panieńskie lub zmienione) – albo inne opisy pozwalały na jednoznaczną identyfikację.

Źródło: Sąd Najwyższy – www.sn.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Sąd Najwyższy sąd korespondencja sądowa
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres