www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wzór z omówieniem

redaktor 01 sierpnia 2013 Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wzór z omówieniemNa podstawie art.117 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego ( K.p.c.) ustanowienie adwokata z urzędu jest niezależne od tego, czy strona posiada zwolnienie w całości lub  w części od kosztów sądowych lub jest ustawowo zwolniona od kosztów sądowych ( np. w sprawie o alimenty, o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane).

Wniosek do sądu

Zgodnie z art.  117 par. 4  K.p.c. wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego zgłasza się w sądzie  w którym sprawa ma być wytoczona lub się toczy. Stosowny wniosek można złożyć przykładowo jeszcze przed wniesieniem pozwu. Co istotne, należy w nim wtedy zaznaczyć, że  pozew dopiero zostanie wniesiony. Można również wniosek o przyznanie pełnomocnika procesowego zamieścić w składanym pozwie  lub w odpowiedzi na pozew.

Wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu  i poprosić o potwierdzenie na kopii daty jego wpływu. Można go również przesłać do sądu  jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

We wniosku do Prezesa Sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie cywilnej należy:

1) podać miejscowość i datę;
2) oznaczyć wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres, PESEL);
3) oznaczyć adresata: Sąd Rejonowy/Okręgowy Wydział Cywilny w ……………;
4) podać sygnaturę akt sprawy (jeżeli została nadana);
4) podać tytuł wniosku: Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
5) uzasadnić wniosek;
6) dołączyć załączniki, które potwierdzają trudną sytuację materialną wnioskodawcy.

Ważne!

Wniosek należy własnoręcznie i czytelnie podpisać.

Zobaczmy fragment przykładowego wniosku

…….., 2013 - ……-……..

Sąd Rejonowy Wydział Cywilny

w ……………………...

ul. ……………………..

00-000…………………


Wnioskodawca:

.......................................
(imię i nazwisko)
.......................................
(adres zamieszkania)
.......................................
(PESEL)

 

Sygn.akt:  …………

 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Na podstawie art.117 par. 2 K.p.c. wnoszę o ustanowienie  dla mnie pełnomocnika z urzędu do postępowania w sprawie o sygnaturze ………... toczącej się w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny  w ……………………………… w sprawie o sygnaturze ................................ .

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………….

Zobacz:

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wzór

W uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że strona strona nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W uzasadnieniu można napisać, że wnioskodawca nie ma doświadczenia, ponieważ nie miał do tej pory styczności z sądem. Należy również przedstawić sytuację rodzinną: napisać o źródłach utrzymania siebie i członków rodziny (wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy społecznej), jeżeli ktoś rodzinie choruje również należy to wskazać.

Załączniki

Wniosek powinien być potwierdzony odpowiednimi  dokumentami. W zależności od opisanej  sytuacji wnioskodawcy i jego rodziny załącznikami będą:

1) zaświadczenie o dochodach własnych;

2) zaświadczenie z PUP o  pozostawaniu  w ewidencji osób bezrobotnych z prawem do zasiłku;

3) zaświadczenie z PUP o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

4) zaświadczenie o dochodach współmałżonka;

5) zaświadczenie z OPS o korzystaniu  z pomocy społecznej;

6) decyzja  administracyjna ZUS o przyznaniu emerytury lub renty;

7) kserokopia PIT za rok ubiegły;

8) zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości;

9) wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Oświadczenie o stanie  rodzinnym, majątku i dochodach

Do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy dołączyć także formularz  oświadczenia  o stanie rodzinnym, majątku i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Można go otrzymać w sądzie lub bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:  http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze.

Stanowisko NSA

W sprawie o przyznanie pomocy prawnej  z urzędu istotne jest przedstawienie sytuacji  materialnej osób, które są na utrzymaniu wnioskodawcy. Potwierdził  to Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu Postanowienia wydanego dnia  16 marca 2011 r., sygn. akt I GZ 58/11 : „Zgodnie z art. 23 k.r.o. małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz do współdziałania dla dobra rodziny. (...) W razie ustanowienia rozdzielności majątkowej, małżonkowie nadal obowiązani są do zaspokajania potrzeb rodziny. Wykazanie zatem sytuacji materialnej obojga małżonków, przynajmniej w zakresie wystarczającym do scharakteryzowania rzeczywistych możliwości płatniczych małżonka domagającego się dofinansowania z budżetu państwa, jest w postępowaniu w przedmiocie przyznania prawa pomocy konieczne”.

Opłaty

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie podlega opłacie. Sąd uwzględni go wtedy gdy jego zdaniem udział pełnomocnika (adwokat lub radca prawny) w sprawie będzie potrzebny i strona faktycznie nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika  w swojej sprawie.

Ważne!

Na odmowę ustanowienia adwokata lub radcy prawnego strona może wnieść zażalenie do sądu  drugiej instancji. Zezwala na to przepis art. 394 par. 1 pkt 2 K.p.c. : Rozdział 2. Zażalenie

Sprawdż również:

Pełnomocnik z urzędu - dla kogo i kiedy?
Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych

Podstawa prawna:

- art.117 - 117[1] Kodeksu postepowania cywilnego

Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wniosek postępowanie cywilne sąd pełnomocnik z urzędu
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres