www.prawnik-online.eu   »   Tag: wniosek
TAG: wniosek
WYNIKÓW: 67
wanda50plus   |   25 sierpnia 2015
Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
Rodzic małoletniego dziecka chce w jego imieniu odrzucić spadek po swoim zmarłym ojcu. Na dokonanie tej czynności prawnej musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego.
redaktor   |   05 lipca 2015
Postępowanie wieczystoksięgowe :  Kogo i kiedy sąd może zwolnić od opłat ?
Sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego mogą być zwolnione od kosztów. Podstawę do uzyskania takiego zwolnienia stanowi art. 102 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst...
redaktor   |   05 lipca 2015
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym - wzór
Na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. 2014.1025) sąd może zwolnić stronę od kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym. Strona musi spełnić warunki...
redaktor   |   02 lipca 2015
Wniosek o zwolnienie od kosztów czynności notarialnej - wzór
Z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U.2014.164) notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie...
wanda50plus   |   01 lipca 2015
Czy sąd może zwolnić stronę od kosztów czynności notarialnej ?
Z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U.2014.164) notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie...
redaktor   |   30 czerwca 2015
Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wzór
Osoba fizyczna, która nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych oraz wynagrodzenia reprezentującego ją adwokata lub radcy prawnego może przed wniesieniem powództwa do sądu złożyć wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych...
redaktor   |   28 czerwca 2015
Nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu sądowemu w zakresie podanym przez wnioskodawcę - wzór
Prawomocny wyrok sądowy nie stanowi tytułu wykonawczego. Oznacza to, że nie uprawnia wierzyciela do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego tytułem...
redakcja   |   09 listopada 2013
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu - wzór
Prawomocny wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności pozwala na skierowanie go do egzekucji.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres