www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Urząd w sądzie - czy to jest możliwe? (3)

wanda50plus 30 października 2016 Urząd w sądzie - czy to jest możliwe? (3)

Pozew, w którym powód wskaże urząd wojewódzki lub wojewodę jako stronę pozwaną sąd wezwie do jego uzupełnienia w terminie tygodniowym.

Zdarzenie prawne

Powódka  pozwała do sądu „ (...) Urząd Wojewódzki w S.”.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie niniejszy pozew odrzucił, ponieważ Urząd Wojewódzki  nie ma zdolności sądowej w postepowaniu cywilnym (art. 199 par. 1 pkt 3 K.p.c.). Jest on jednostką organizacyjną Skarbu Państwa w zakresie administracji rządowej. Co istotne, zdolności  sądowej nie ma także Wojewoda.

Sprawdż:

Kiedy sąd odrzuci pozew?

... przepisy prawne

Na podstawie art. 64 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c) zdolność sądową mają osoby fizyczne i prawne.  Z art. 33 Kodeksu cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016. 486) województwo ma  osobowość prawną. Jest ono bowiem samodzielną jednostką samorządu terytorialnego.

Siedzibę osoby prawnej ustawodawca definiuje w art. 41 Kodeksu cywilnego. Z jego treści wynika, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

... oraz stanowisko Sadu Apelacyjnego

W uzasadnieniu Postanowienia z dnia 12 marca 2015 r. I ACz 132/15 Sąd Apelacyjny w Szczecinie podał :

(...) jeśli pozew zostaje skierowany wobec podmiotu, któremu nie przysługuje zdolność sądowa, gdyż pozwanym jest jednostka organizacyjna, której przepisy prawa nie przyznają zdolności prawnej, to nieprawidłowość ta ma charakter pierwotny i nieusuwalny i zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. skutkuje odrzuceniem pozwu.

Urząd wojewódzki nie posiada osobowości prawnej. Jest to jednostka organizacyjna, przy pomocy której wojewoda wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej (art. 13 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206 ze zm.). Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie i organem rządowej administracji zespolonej w województwie (art. 3 ust. 1 w/w ustawy). Tym samym urząd wojewódzki jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa i jako jednostce organizacyjnej nie przysługuje mu zdolność sądowa.

Z uzasadnienia zażalenia wynika, iż intencją powódki może być pozwanie Województwa (...), jednakże powódka dotychczas nie wyartykułowała swojego stanowiska w sposób pozwalający na takie przyjęcie. (...)".

Zobacz także:

Urząd w sądzie - czy to jest możliwe? (1)
Urząd w sądzie - czy to jest możliwe? (2)

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016. 486)

- art. 33, art. 41  Kodeksu cywilnego,

- art. 64 par. 1 , art. 70 par. 1 , art. 199 par. 1 pkt 3 Kodeksu postepowania cywilnego.

Objaśnienie:

[1] http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACz_000132_2015_Uz_2015-03-12_001- dostęp 30.10. 2016 r.

Stan prawny na 30 października 2016 r.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: samorząd terytorialny prawo postępowanie cywilne sąd województwo
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres