www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Właściwość funkcjonalna ? czyli czym zajmuje się cywilny sąd rejonowy?

Gabor Gościński 14 marca 2011 Właściwość funkcjonalna ? czyli czym zajmuje się cywilny sąd rejonowy?

Sąd rejonowy

W polskim systemie prawnym sądami I instancji są sądy rejonowe i okręgowe. Ustawodawca uznał bowiem, że istnieje pewien katalog spraw z definicji trudniejszych i posiadających większy ciężar gatunkowy. O tym, czy sprawę cywilną rozpozna sąd rejonowy czy sąd okręgowy, rozstrzygają przepisy o właściwości rzeczowej. Zasadą jest, że zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym, kompetencja do rozstrzygnięcia sporu w I instancji przysługuje sądowi rejonowemu. Sąd okręgowy właściwy jest tylko w enumeratywnie wyliczonych przypadkach.

Co do zasady, sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub większej ilości gmin i dzieli się on na wydziały: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksiąg wieczystych. W przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.), mogą być ponadto utworzone wydziały: ubezpieczeń społecznych i  gospodarczy, a także sądy grodzkie jako wydziały lub wydziały zamiejscowe sądów rejonowych.

Właściwość funkcjonalna sądów rejonowych

Jak wynika z powyższego, sądy rejonowe powołane są w pierwszej kolejności do rozpoznawania spraw w I instancji w granicach swej właściwości rzeczowej i miejscowej (art. 16 i 507 KPC). Jako przykład ich innych funkcji można wymienić:
1) przeprowadzanie postępowania pojednawczego (art. 185 § 1 KPC),
2) przeprowadzenie postępowania o zabezpieczenie dowodów (art. 311 KPC),
3) przyjmowanie i kontrola pod względem formalnym środków odwoławczych od własnych orzeczeń (art. 369 § 1 i art. 397 § 2 KPC),
4) rozpoznawanie zażaleń na własne postanowienia, jeżeli zarzucają one nieważność postępowania lub są oczywiście zasadne (art. 395 § 2 KPC),
5) rozpoznawanie skarg na czynności komornika (art. 767 KPC),
6) nadawanie klauzuli wykonalności orzeczeniom własnym oraz sądu okręgowego jako sądu II instancji, jeżeli akta sprawy nie znajdują się w tym sądzie – czyli po ich zwrocie sądowi rejonowemu przez sąd okręgowy (art. 781 § 1 KPC),
7) rozpoznawanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych (art. 105 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) czy też
8) pełnienie tzw. pomocy sądowej w oparciu o art. 44 PrUSP. 

Nie jest to oczywiście całokształt czynności, do których pełnienia powołane są sądy rejonowe. Wynika on z wielu ustaw i innych przepisów o charakterze procesowym. Powyższe wyliczenie ma na celu jedynie przykładowe wskazanie typowego zakresu kompetencji.

Sprawdź również :

- rodzaje właściwości sądów
- właściwość funkcjonalna sąd rejonowy
- właściwość funkcjonalna sąd okręgowy 
- właściwość funkcjonalna sąd apelacyjny 
właściwość miejscowa ogólna sądów cywilnych
właściwość miejscowa przemienna sądów cywilnych
właściwość miejscowa wyłączna sądów cywilnych
właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu nieprocesowym
- właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu procesowym

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne sąd rejonowy właściwość funkcjonalna
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres