www.prawnik-online.eu   »   Profil użytkownika: Gabor Gościński

Profil: Gabor Gościński

Dane

Gabor
Gościński
50-420 Wrocław
83
2490

Avatar

Opublikowane przez Gabor Gościński
Gabor Gościński   |   03 września 2013
Spółka cywilna ? charakterystyka ogólna.
Umowa spółki cywilnej jest cywilnoprawną formą organizacji współdziałania pozwalającą na realizację niewielkich przedsięwzięć. Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się
Gabor Gościński   |   02 września 2013
Spółka komandytowa ? charakterystyka ogólna.
Podstawą wyodrębnienia spółki komandytowej spośród innych spółek osobowych jest konstrukcja odpowiedzialności - spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w...
Gabor Gościński   |   16 grudnia 2012
Spółka komandytowo-akcyjna ? charakterystyka ogólna.
Spółkę komandytowo-akcyjną od pozostałych od pozostałych spółek osobowych odróżnia istnienie w jej strukturze dwóch kategorii wspólników: komplementariusza i akcjonariusza oraz związana z tym konstrukcja odpowiedzialności...
Gabor Gościński   |   23 lutego 2012
Stowarzyszenie rejestrowe ? charakterystyka ogólna.
Zgodnie z definicją art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach...
Gabor Gościński   |   23 lutego 2012
Fundacja ? charakterystyka ogólna
Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,...
Gabor Gościński   |   24 czerwca 2011
Weksel własny z zakazem indosów ? wzór i charakterystyka ogólna
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy ? Prawo wekslowe, każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie. A contrario każdy weksel, w tym weksel własny, może zawierać klauzulę, która...
Gabor Gościński   |   24 czerwca 2011
Weksel trasowany z zakazem  indosów ? wzór i charakterystyka ogólna.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy ? Prawo wekslowe, każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie. A contrario każdy weksel, w tym weksel trasowany, może zawierać klauzulę, która...
Gabor Gościński   |   24 czerwca 2011
Deklaracja wekslowa ? charakterystyka ogólna i wzór
Weksel in blanco powinien być wypełniony zgodnie z porozumieniem zawartym między osobą podpisaną na wekslu a pierwszym jego nabywcą. Wypełnienie jest zgodne z porozumieniem, jeśli dokona go osoba uprawniona i jeżeli treść...
Zobacz wszystkie porady

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres