www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Szkolenie : Instrukcja kancelaryjna ? praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji ...

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 19 maja 2015 Szkolenie : Instrukcja kancelaryjna ? praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji ...

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników szeroko rozumianej administracji, pracowników archiwów, administratorów danych, kierowników i pracowników merytorycznych.

Program szkolenia:

1. Ogólna charakterystyka przepisów nowego rozporządzenia.

2. Struktura rozporządzenia.

3. Delegacja ogólna art.6 ust. 2 c ustawy o archiwizacji .

4. Podmioty zobowiązane do wdrożenia zasad nowych instrukcji.

5. Struktura i założenia nowej instrukcji kancelaryjnej:

a) dwie części regulacji instrukcji ( dokumenty tradycyjne i elektroniczne),

b) regulacje wspólne dla obu części instrukcji kancelaryjnej,

c) czynności kancelaryjne w elektronicznym systemie,

d) czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.

6. Jednolite rzeczowe wykazy akt w regulacji nowego rozporządzenia i charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.

7. Rodzaje współczesnej dokumentacji.

  • dokument elektroniczny,
  • kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie,
  • dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw,
  • rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu.

a) przesyłki przekazane pocztą elektroniczną,

b) przesyłki na nośniku papierowym,

c) przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych,

d) przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą.

8. Tworzenie na stanowiskach pracy i porządkowanie akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

a) praktyczne stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt,

b) zakładanie teczek na przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych,

c) rejestracja spraw, spisy spraw, rejestry,

d) szczegółowe omówienie znakowania spraw- pism urzędowych, decyzji i postanowień.

9. EZD jako podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.

a) pojęcia i ważne terminy,

b) akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw,

c) koordynator czynności kancelaryjnych-zadania w EZD,

d) interoperacyjność znaku sprawy,

e) akta sprawy w EZD,

f) metryka sprawy w EZD,

g) czynności kancelaryjne w systemie EZD.

10. Praktyczne korzystanie z jednolitego wykazu akt - ćwiczenia:

a) klasy I, II, III, IV, V rzędu,

b) symbole i hasła klasyfikacyjne,

c) sposoby dokonywania zmian oraz możliwości rozbudowy.

11. Sporządzanie szczegółowych wyciągów z wykazu akt dla poszczególnych stanowisk pracy, komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych - przykłady.

12. Regulacja nowej instrukcji archiwalnej- zasady organizacji i zakres działania archiwów zakładowych.

13. Przygotowywanie   akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego w systemie EZD:

a) czynności zmierzające do uporządkowania akt,

b) sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych,

c) postępowanie z aktami kategorii A,

d) postępowanie z aktami B, BE, Bc.

Prowadzący

Małgorzata Czartoryska

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji na: http://szkolenia-eureka.pl/instrukcja-kancelaryjna-praktyczne-aspekty-stosowania-przygotowanie-dokumentacji-do-elektronicznego-obiegu-oraz-archiwizacji 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: szkolenia instrukcja kancelaryjna Centrum szkoleń EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres