www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo karne   »   Wykonywanie kary pozbawienia wolności w stosunku do kobiet jako szczególnej kategorii więźniów

Elena 21 lipca 2011 Wykonywanie kary pozbawienia wolności w stosunku do kobiet jako szczególnej kategorii więźniów

„Zasadniczo prawa kobiet i mężczyzn pozbawionych wolności są równe, poza wyjątkami wynikającymi z odrębności płci. Jedynym obszarem szczegółowo regulowanym, z myślą o płci żeńskiej jest wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet, matek dzieci do lat trzech. Kwestie odrębne reguluje stosunkowo niewielka ilość przepisów kodeksu karnego wykonawczego (kkw) oraz przepisów wykonawczych. I tak poszczególne przepisy ustawy (kkw) stanowią:

·    Art. 82§2 kkw- uwzględnia płeć, dokonując klasyfikacji. Dzięki klasyfikacji możliwa jest indywidualizacja oddziaływań przez kierowanie skazanych do odrębnych typów i rodzajów zakładów karnych oraz systemów odbywania kary. Klasyfikacji dokonuje komisja penitencjarna działająca w każdej jednostce penitencjarnej;

·    Art. 87§1 kkw- kobiety odbywają karę pozbawienia wolności odrębnie od mężczyzn,

·    §2 Skazana kobieta odbywa karę w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że stopień demoralizacji lub względy bezpieczeństwa przemawiają za odbywaniem kary w zakładzie karnym innego typu,

·    §3 Kobiecie ciężarnej lub karmiącej zapewnia się opiekę specjalistyczną[1].

Na podstawie wielu innych przepisów, tak jak mężczyźni, kobiety pozbawione wolności korzystają z określonych uprawnień[2]. Jak wskazuje Irena Dybalska[3] warte uwagi są następujące regulacje:

·    §4, na mocy art. 87§4 działają więzienne domy dla matki i dziecka, w których skazane pozbawione wolności mogą sprawować bezpośrednią opiekę nad własnym dzieckiem do lat trzech,

·    Art. 105§3 kkw- skazane, sprawujące stałą pieczę nad dzieckiem do lat piętnastu, maja prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi, poza limitem w danym miesiącu,

·    Art. 112§1 kkw- skazana, o której mowa w art. 87§3 kkw (ciężarna) i w §4 (wychowująca dziecko do lat trzech), ma prawo do korzystania z dłuższego spaceru (z dzieckiem)[4],

·    Art. 113a§1 kkw- skazana, o której mowa w art. 87§3 (ciężarna) i w  §4 (wychowująca dziecko do lat trzech), ma prawo do dokonywania dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych[5],

·    Art. 124§3 kkw- skazana w okresie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia od pracy, korzysta m.in. z uprawnienia do dodatkowego lub dłuższego widzenia,

·    Art. 133 kkw- skazanej wywiązującej się z obowiązków ucznia po roku nauki można udzielić 14-dniowego urlopu, w trakcie którego korzysta m.in. z uprawnienia do dodatkowego lub dłuższego widzenia.

Odbywanie kary oddzielnie od mężczyzn oznacza obowiązek osadzania kobiet przynajmniej w odrębnych celach mieszkalnych i odseparowania w trakcie pracy, nauczania i innych zajęć. Może to także przybierać formę odrębnych oddziałów czy nawet zakładów przeznaczonych dla kobiet[6].

Na uwagę zasługuje zwrot użyty w przepisie artykułu 87 kkw: „względy bezpieczeństwa”. Jest to pojęcie prawne niedookreślone. Nawiązuje ono do bezpieczeństwa zakładu oraz bezpieczeństwa współosadzonych. Warto wspomnieć, że do podstawowych zadań Służby Więziennej należy m.in. „zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa”[7].

Domy matki i dziecka przy zakładach karnych, to instytucja znana w polskim systemie penitencjarnym. Mimo licznych uwag krytycznych dotychczasowej praktyki w tym zakresie kodeks karny wykonawczy utrzymuje tę instytucję, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, ponieważ w niektórych sytuacjach alternatywą dla dzieci kobiet skazanych, wobec których nie można by zastosować odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary, byłoby z reguły przebywanie w domach dziecka (bez matki) lub w środowisku marginesu społecznego[8].


[1] I. Dybalska Kobieta w więzieniu- polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008, Warszawa 2009, s. 39.

[2] Szerzej na ten temat: J. Szałański, Macierzyństwo realizowane w więzieniu- w świetle wyników wybranych badań empirycznych, [w:] B. Pastwa- Wojciechowska (red.), Człowiek w obliczu prawa, Kraków 2008, s. 147. Ponadto E. Piotrów, Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania, [w:] A. Jaworska (red.) Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków 2009, s. 195.  A także E. Adamska, M. Wawrzyk, D. Owsianka, Skazana matka w izolacji więziennej, [w:] I. Dybalska (red.), Kobieta w więzieniu- polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008, Warszawa 2009, s. 243.

[3] I. Dybalska Kobieta w więzieniu- polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008, Warszawa 2009.

[4] Art. 112§1 stanowi: Skazany korzysta z niezbędnego dla zdrowia wypoczynku, w szczególności z prawa do co najmniej godzinnego spaceru i 8-godzinnego czasu przeznaczonego na sen w ciągu doby. Skazana, o której mowa w art. 87§3 i §4, ma prawo do korzystania z dłuższego spaceru.

§2 W razie naruszenia przez skazanego ustalonego sposobu odbywania spaceru, spacer może być zakończony przed czasem. Treść przepisu przytoczona na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.), Internetowy System Aktów Prawnych,  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970900557 – link aktywny na dzień 3 lutego 2011 r.

[5] Art. 113§1 stanowi: Skazany ma prawo co najmniej trzy razy w miesiącu dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne pozostające do jego dyspozycji w depozycie. Skazana, o której mowa w art. 87§3 i 4, ma prawo do dokonywania dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych. Treść przepisu przytoczona na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.), Internetowy System Aktów Prawnych,  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970900557 – link aktywny na dzień 3 lutego 2011 r.

[6]Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 1998, s. 247 i nast.

[7] Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523, Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100790523 – link aktywny na dzień 3 lutego 2011 r.

[8] J. Niedworok, Matki więźniarki i ich dzieci w zakładach penitencjarnych, Wrocław 1988; Przytaczam za: Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 1998, s. 248.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kobieta pozbawienie wolności kkw
Ocena: 4,57
K K
PORADY: 9    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres