www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Wskaźniki i stawki   »   Delegacje 2013 - będą wyższe diety za delegacje służbowe

redaktor 30 stycznia 2013 Delegacje 2013 - będą wyższe diety za delegacje służbowe

Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia wejdą w życie 1 marca 2013 r. Poprzednie stawki obowiązywały od 2003 r. -  informuje  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawdż:

Delegacje, podróże służbowe - stawka diety, ryczałt 2011
Kilometrówka 2013 - wysokość stawki za kilometr

Niniejsze rozporządzenie łączy w swojej treści kwestię podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Z dniem 1 marca 2013 r. traci  bowiem moc prawną:

1) Rozporządzenie  Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia  19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości  oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej  jednostce sfery budżetowej  z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1990 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 grudnia 2002 r.  w sprawie wysokości oraz warunków ustalania  należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu  w państwowej  lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  z tytułu podróży służbowej  poza granicami kraju ( Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Z tytułu podróży krajowej oraz  podroży zagranicznej odbywanej w terminie  i miejscu określonym przez pracodawcę  pracownikowi  należą się diety oraz zwrot kosztów:

  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  • noclegów,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych  lub uznanych  przez pracodawcę  odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Przepisy wspólne

Art. 3 i 4  rozporządzenia zawiera przepisy wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych. Odnoszą się one do kosztów podróży  pokrywanych przez pracodawcę w udokumentowanej wysokości. Środek transportu  właściwy do odbycia  podróży krajowej lub zagranicznej ( pociąg, autobus, samolot, statek, samochód) określa pracodawca.

Z art. 3 ust. 2 rozporządzenia pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu, wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi  komunikacyjnej.

W art. 4 rozporządzenia  ustawodawca  podaje, że wydatki te obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi  i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne  niezbędne wydatki wiążące się z odbywaniem podróży krajowej lub zagranicznej.

Ważne!

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej krajowej lub zagranicznej  np. samochodem osobowym niebędacym  własnością pracodawcy.

Kwota dobowa diety w podróży krajowej

Jeżeli pracownik odbywa podróż służbową na terenie kraju, wtedy wartość dobowa diety będzie wynosiła 30 zł.

Ważne!

Z dniem  1 marca br., kwota diety za podróż krajową będzie zmniejszana  o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia przy założeniu,  że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1)      śniadanie – 25% diety,

2)      obiad – 50% diety,

3)      kolacja – 25% diety.

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu i kosztów noclegu

Wzrośnie również stawka ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu  w podróży krajowej pracownikowi przysługuje  ryczałt na pokrycie  kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.

Pracownikowi przysługuje również   ryczałt za nocleg  w wysokości 150% diety. Przysługuje on, jeżeli nocleg trwa co najmniej  6 godzin  pomiędzy  godziną 21.00 a  7.00 rano dnia  następnego.

„Przy nowej stawce diety (30 zł) - 20% ryczałt (…) wyniesie 6,00 zł, a ryczałt za nocleg, (…) - 45 zł” – czytamy na stronie Ministerstwa.

Pracownikowi, który przebywa w podróży służbowej  co najmniej 10 dni  należy się zwrot kosztów przejazdu  w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę  do miejscowości pobytu stałego lub czasowego  i z powrotem.

Na wniosek pracownika  pracodawca przyznaje  zaliczkę na pokrycie  niezbędnych kosztów podróży krajowej. Jej wysokość wynika  ze wstępnej kalkulacji kosztów.

Kwota dobowa diety w podróży zagranicznej

Dieta w czasie podróży zagranicznej  jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia wyżywienia i inne drobne wydatki. Co istotne, dieta przysługuje  w wysokości  obowiązującej  dla  docelowego kraju podrózy. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw, pracodawca może ustalić więcej niż jeden docelowy kraj delegacji .

W przypadku, gdy pracownik w czasie delegacji zagranicznej będzie miał zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie przysługuje mu 25% diety za dobę podróży.

Wysokość diety  za dobę podróży zagranicznej oraz limitu za nocleg w poszczególnych państwach określa załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowej jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,6054,wyzsze-diety-za-delegacje-sluzbowe.html

Ważne!

Niniejsze  rozporządzenie  nie zostało jeszcze opublikowane  w Dzienniku Ustaw.

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu
na nocleg
1 2 3 4 5
1 Afganistan EUR 47 140
2 Albania EUR 41 120
3 Algieria EUR 50 200
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 61 180
6 Arabia Saudyjska EUR 45 180
7 Argentyna USD 50 150
8 Armenia EUR 42 145
9 Australia AUD 88 250
10 Austria EUR 52 130
11 Azerbejd?an EUR 43 150
12 Bangladesz USD 50 120
13 Belgia EUR 48 160
14 Białoruś EUR 42 130
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100
16 Brazylia EUR 43 120
17 Bułgaria EUR 40 120
18 Chile USD 60 120
19 Chiny EUR 55 170
20 Chorwacja EUR 42 125
21 Cypr EUR 43 160
22 Czechy EUR 41 120
23 Dania DKK 406 1 300
24 Egipt USD 55 150
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 41 100
1 2 3 4 5
27 Etiopia USD 55 300
28 Finlandia EUR 48 160
29 Francja EUR 50 180
30 Grecja EUR 48 140
31 Gruzja EUR 43 140
32 Hiszpania EUR 50 160
33 Indie EUR 38 190
34 Indonezja EUR 41 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 41 95
37 Irlandia EUR 52 160
38 Islandia EUR 56 160
39 Izrael EUR 50 150
40 Japonia JPY 7 532 22 000
41 Jemen USD 48 160
42 Jordania EUR 40 95
43 Kambod?a USD 45 100
44 Kanada CAD 71 190
45 Katar EUR 41 200
46 Kazachstan EUR 41 140
47 Kenia EUR 41 150
48 Kirgistan USD 41 150
49 Kolumbia USD 49 120
50 Kongo,
Demokratyczna Republika Konga
USD 66 220
51 Korea Południowa EUR 46 170
52 Koreańska Republika
Ludowo-Demokratyczna
EUR 48 170
53 Kostaryka USD 50 140
54 Kuba EUR 42 110
55 Kuwejt EUR 39 200
56 Laos USD 54 100
57 Liban USD 57 150
58 Libia EUR 52 100
59 Liechtenstein jak w Szwajcarii
1 2 3 4 5
60 Litwa EUR 39 130
61 Luksemburg jak w Belgii
62 Łotwa EUR 57 132
63 Macedonia EUR 39 125
64 Malezja EUR 41 140
65 Malta EUR 43 180
66 Maroko EUR 41 130
67 Meksyk USD 53 140
68 Mołdowa EUR 41 85
69 Monako jak we Francji
70 Mongolia EUR 45 140
71 Niderlandy EUR 50 130
72 Niemcy EUR 49 150
73 Nigeria EUR 46 240
74 Norwegia NOK 451 1 500
75 Nowa Zelandia USD 58 180
76 Oman EUR 40 240
77 Pakistan EUR 38 200
78 Palestyńska Władza
Narodowa
jak w Izraelu
79 Panama USD 52 140
80 Peru USD 50 150
81 Portugalia EUR 49 120
82 Republika Południowej
Afryki
USD 52 275
83 Rosja EUR 48 200
84 Rumunia EUR 38 100
85 San Marino jak we Włoszech
86 Senegal EUR 44 120
87 Republika Serbii
i Republika Czarnogóry
EUR 40 100
88 Singapur USD 56 230
89 Słowacja EUR 43 120
90 Słowenia EUR 41 130
1 2 3 4 5
91 Stany Zjednoczone
Ameryki (USA), w tym:
-    Nowy Jork
-   Waszyngton
USD 59 200
350
300
92 Syria USD 50 150
93 Szwajcaria CHF 88 200
94 Szwecja SEK 459 1 800
95 Tad?ykistan EUR 41 140
96 Tajlandia USD 42 110
97 Tanzania USD 53 150
98 Tunezja EUR 37 100
99 Turcja USD 53 173
100 Turkmenistan EUR 47 90
101 Ukraina EUR 41 180
102 Urugwaj USD 50 80
103 Uzbekistan EUR 41 140
104 Wenezuela USD 60 220
105 Węgry EUR 44 130
106 Wielka Brytania GBP 35 200
107 Wietnam USD 53 160
108 Włochy EUR 48 174
109 Wybrze?e Kości
Słoniowej
EUR 33 100
110 Zimbabwe EUR 39 90
111 Zjednoczone Emiraty
Arabskie
EUR 39 200
112 Państwa  inne ni?
wymienione w lp.1-111
EUR 41 140

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Żródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips. gov.pl

Stan prawny na 29 stycznia 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podróż służbowa dieta ryczałt
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres