www.prawnik-online.eu   »   Tag: dług
TAG: dług
WYNIKÓW: 27
redaktor   |   16 lutego 2014
Wniosek dłużnika o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego - wzór
Dłużnik spłacając wierzycielowi zobowiązanie finansowe powinien żądać od niego potwierdzenia odbioru złożonego w jego obecności.
redaktor   |   02 października 2013
Wezwanie do zapłaty - wzór
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 476 Kodeksu cywilnego w przypadku zalegania z płatnościami wierzyciel wysyła dłużnikowi pisemne wezwanie do zapłaty. W ten sposób chce on polubownie załatwić sprawę. Wierzycielem może...
LexisNexis   |   06 czerwca 2013
Prawne aspekty windykacji oraz zmiany w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym ?  szkolenie
LexisNexis Polska zaprasza do udziału w szkoleniu: Prawne aspekty windykacji.... Planowany termin zajęć: 28 czerwca 2013 r., Warszawa
LexisNexis   |   06 czerwca 2013
Szkolenie: Skuteczne metody windykacji należności czynszowych
LexisNexis Polska zaprasza do udziału w szkoleniu: Skuteczne metody windykacji należności czynszowych. Planowany termin zajęć: 26 czerwca 2013 r., Warszawa
redaktor   |   24 maja 2013
Umowa przelewu wierzytelności pieniężnej - przykładowy wzór
Wierzyciel może sprzedać wierzytelność firmie windykacyjnej. Zezwala mu na to art. 509 par. 1 Kodeksu cywilnego. Zobaczmy przykładowy wzór przelewu wierzytelności pieniężnej.
redaktor   |   18 maja 2013
Zabezpieczenie interesów dłużnika w przypadku zapłaty długu po wydaniu tytułu wykonawczego
W obrocie gospodarczym częste są sytuacje, w których do spełnienia przez dłużnika świadczenia pieniężnego dochodzi po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego wierzycielowi.
redaktor   |   27 kwietnia 2013
Wierzyciel chce odzyskać swój dług  - w jaki sposób? (1)
Wierzycielem lub dłużnikiem może być osoba prywatna lub firma. Zadłużenie powstaje w wyniku niedotrzymania przez dłużnika terminu zapłaty wynikającej z zawartej przez strony umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło....
redakcja   |   26 kwietnia 2013
Cesja wierzytelności - wzór umowy z omówieniem
Umowa cesji wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem), na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą mu wierzytelność.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres