www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Podatek dochodowy   »   Do kiedy pracodawca wysyła rozliczenie PIT - 11 ?

redakcja 19 stycznia 2014 Do kiedy pracodawca wysyła rozliczenie PIT - 11 ?

W takiej sytuacji roczne rozliczenie podatku dokonane zostanie przez płatnika składek. Inaczej będzie w sytuacji, gdy podatnik chce skorzystać z przysługujących mu ulg podatkowych albo rozliczyć się wspólnie ze swoim małżonkiem lub z dzieckiem, gdy jest samotnym rodzicem. Płatnik składek ma wtedy obowiązek przekazania rozliczenia PIT- 11. Do kiedy pracodawca powinien przekazać pracownikowi rozliczenie PIT-11 ? W ilu egzemplarzach pracodawca wystawia rozliczenie PIT-11? W jaki sposób pracodawca może przekazać pracownikowi PIT - 11. Odpowiedzi na te pytania przynosi niniejszy artykuł.

Do 28 lutego 2014 r. za rok 2013

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012, poz. 361) do końca lutego 2014 r. płatnicy składek są obowiązani przekazać podatnikowi oraz właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu rocznej informacji podatkowej PIT-11. Podają w niej dochody  uzyskane w roku 2013, pobrane zaliczki na podatek dochodowy, opłacone składki  ZUS i składki zdrowotne. 

Rozliczenie PIT - 11 pracodawca drukuje w 3 egzemplarzach: jeden przesyła do urzedu skarbowego, drugi dla podatnika a trzeci przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

... osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną

Pracodawca może przekazać pracownikowi rozliczenie roczne PIT 11, osobiście za pokwitowaniem w siedzibie  firmy lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo drogą elektroniczną w formie elektronicznego pliku zaopatrzonego w bezpieczny podpis elektroniczny  (e- podpis).

W świetle art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2001.130.1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi. Mają zatem moc prawną dokumentu podpisanego osobiście.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt I SA/Po 486/10) przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji.

Z uzasadnienia wyroku wynika: "Art. 6 ust.1 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U Nr 130, poz.1450 ze zm. ) stanowi, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny. Zatem opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Jednocześnie podkreślić należy, że płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. W szczególności w celach dowodowych płatnik będzie mógł przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, którą przesłano deklaracje.(...)".

Ważne!

Pracodawca nie może rozliczenia PIT - 11 przesyłać pracownikowi e- mailem w formacie pdf.

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum  

Stan prawny na 19 stycznia 2014 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podatek dochodowy terminy PIT-11 rozliczenie PIT 2013
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres