www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Podatek dochodowy   »   Poradnik PIT 37 – podstawy dla początkujących

redakcja 09 lipca 2021 Poradnik PIT 37 – podstawy dla początkujących

jak na przykład PIT 37. Dla osób początkujących, w szczególności tych, które na co dzień nie zajmują się sprawami finansów i podatków, zadanie to może wydawać się trudne i stresujące. Dlatego przed przystąpieniem do pracy nad PIT, warto zapoznać się chociaż z podstawami funkcjonowania tego formularza – tak, aby ułatwić sobie pracę.

Katalog podmiotów i kwalifikacja

PIT 37, jest obok PIT 36, najpopularniejszą deklaracja w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to jednak jedyna deklaracja podatkowa dostępna dla podatników. Należy pamiętać więc, że pierwszym krokiem przed przystąpieniem do pracy nad zeznaniem podatkowym, powinien być jej odpowiedni wybór. W tej sytuacji, z pomocą początkującemu podatnikowi przychodzą przepisy oraz odpowiednie poradniki i broszury, które wskazują kto powinien i może wykorzystać właśnie PIT 37.

Zasady główne

Zeznanie PIT 37, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w ramach roku 2020 skierowane było do podatników, do których zastosowanie ma art. 45 ust.  1, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej „Ustawą o PIT”). Ponadto ustawodawca uszczegółowił, że służy tym podatnikom, którzy w roku podatkowym uzyskiwali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy   zastosowaniu   skali   podatkowej i to tylko wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów, obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów).

Wyłączenia

Ustawodawca określił również katalog, tak zwanych przesłanek negatywnych – czyli sytuacji, których podatnik nie będzie mógł skorzystać z rozliczenia w ramach deklaracji PIT 37. Wskazał tutaj, że z PIT 37 nie skorzystają osoby, które:

-        prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz / lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;

-        są obowiązane doliczać dochody małoletnich dzieci;

-        obniżają dochody o straty z lat ubiegłych;

-        odliczają tak zwany minimalny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30g ustawy.

W większości przypadków, jeżeli podatnik nie spełni wymogów dla PIT 37, powinien rozważyć rozliczenie się w ramach deklaracji podatkowej PIT 36.

Przykłady podatników PIT 37

Do przykładów osób, które z największym prawdopodobieństwem będą wykorzystywać do pracy deklarację PIT 37, zaliczyć można:

-        osoby osiągające wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (i stosunków podobnych);

-        emeryci i renciści (także świadczenia przedemerytalne),

-        osób osiągających wynagrodzenie z działalności prowadzonej osobiście, np. umów zlecenia, kontraktów menadżerskich i tym podobnych;

-        stypendyści,

-        osoby pracujące z umowy aktywizacyjnej itp.

Terminy do złożenia deklaracji podatkowej

Nawet najlepiej przygotowany PIT 37 może spowodować dla podatnika negatywne konsekwencje, jeżeli nie zostanie złożony w przepisowym terminie. Termin ten został określony bezpośrednio w ramach Ustawy o PIT i stanowi, że deklarację należy złożyć do urzędu maksymalnie do dnia 30 kwietnia, następującego po danym roku podatkowym. Oznacza to w praktyce, że na przykład rozliczenie roku 2020 - należało złożyć do 30 kwietnia 2021 (PIT za 2020 rok), natomiast rozliczenie roku 2021, podatnicy składać będą do 30 kwietnia 2022 (PIT za 2021 rok).

Wyciąg z przepisów (Ustawa o PIT art. 45)

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Formy przygotowania i złożenia PIT

Przystępując do pracy nad PIT 37, podatnik ma zasadniczo trzy opcje pracy:

-        tradycyjnie;

-        elektronicznie przy pomocy e-deklaracji;

-        przez Twój e-PIT.

W przypadku wyboru formy tradycyjnej, podatnik wypełnia druk księgowy ręcznie (lub na komputerze i następnie go drukuje), a następnie podpisuje i składa do urzędu skarbowego. Można to zrobić osobiście we właściwym urzędzie skarbowym, w odpowiedniej maszynie do składania PIT - tak zwanym PITomacie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej – wysyłając list polecony.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na formę elektroniczną rozliczenia podatkowego, to ma do wyboru zasadniczo dwa rodzaje trybów pracy, gdzie każdy z nich prowadzi do przygotowania deklaracji i przesłania jej do odpowiednich organów za pomocą sieci internetowej. Pierwsza z nich, to możliwość skorzystania ze specjalnych aplikacji do PIT online, za pomocą których podatnik przygotowuje swoją e-deklarację, a następnie przesyła ją do urzędu. Druga opcja, to wykorzystanie rządowej usługi Twój e-PIT, w której Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom przygotowane zeznania i pozwala na ich uzupełnienia, zmiany, akceptację lub nie podejmowanie żadnych działań.

Wszystkie trzy formy są dostępne dla podatnika zgodnie z jego wyborem – usługa publiczna (Twój e-PIT) nie jest obowiązkowa.

Źródła opracowania:

-        Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.). zwana dalej "Ustawa o PIT”;

-        R. Kowalski [w:] PIT. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2020.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: PIT pit37
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres