www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy a zajęcie komornicze 2016

wanda50plus 28 maja 2016 Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy a zajęcie komornicze 2016

Zobaczmy przepisy

Urlop wypoczynkowy pracownik powinien wykorzystać w naturze. W przypadku, gdy pracownik nie może wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego ”(…) w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (…)”, wtedy pracodawca ma obowiązek wypłacenia mu należnego ekwiwalentu za urlop (art. 171 par. 1 K.p.). 

... oraz stanowisko Sądu Najwyższego

W wyroku z dnia 11 czerwca 1980 r., I PR 43/80 Sąd Najwyższy wskazał: „W świetle przepisów art. 152, 171 i 172 k.p. ekwiwalent pieniężny należny pracownikowi za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy podlega ochronie w takim samym zakresie jak wynagrodzenie za pracę”.

Decyduje tytuł wykonawczy

Pracodawca osobno „rozlicza’ z komornikiem wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Jeżeli komornik zajął wynagrodzenie z tytułu należności innych niż alimentacyjne, wtedy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy podlega ochronie tak jak wynagrodzenie za pracę. Stanowi o tym art. 87[1]  par. 1  pkt 1 Kodeksu pracy (K.p.): Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Przy egzekucji należności innych niż alimentacyjne  pracodawca może potrącić do  połowy ekwiwalentu, zostawiając dla pracownika  minimalne wynagrodzenie za pracę po wcześniejszym dokonaniu potrąceń zusowskich oraz podatkowych ( art. 87 par. 1 pkt 2,  art. 87 par. 3 pkt 2  K.p.).

W przypadku, gdy ekwiwalent urlopowy jest mniejszy lub równy płacy minimalnej, wtedy pracodawca nie dokonuje z niego żadnych potrąceń komorniczych. 

W sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika jest zajęte na podstawie przedłożonego przez komornika tytułu wykonawczego na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, wtedy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne  oraz zaliczki na podatek dochodowy pracodawca potrąca ekwiwalent za urlop wypoczynkowy do wysokości trzech piątych  (art. 87 par. 1 pkt 1 , art. 87 par. 3 pkt 1 K.p.).  Pozostałą część ekwiwalentu wypłaca pracownikowi, ponieważ kwota wolna od potrąceń nie dotyczy należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych (art. 87[1] par. 1 K.p.).

... a potwierdza linia orzecznicza Sądu Najwyższego

W drugiej tezie wyroku  z dnia 29 stycznia 2007 r. , II PK 181/06  Sad Najwyższy podaje: „Z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie mogą być potrącane bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie inne należności niż określone w art. 87 § 1 k.p".

W jego uzasadnieniu czytamy: „Zgodnie z art. 87 § 1 k.p. (...) z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. Inne należności mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 k.p.).
Przepis ten nie podlega wykładni rozszerzającej, a zatem pracodawca może potrącać bez zgody pracownika tylko ściśle określone w nim należności. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się także, że ochronie takiej jak wynagrodzenie za pracę podlegają również inne świadczenia, w tym wynagrodzenie za czas urlopu i , będący surogatem urlopu, ekwiwalent pieniężny należny pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (por. wyrok z dnia 11 czerwca 1980 r., I PR 43/80, OSNCP 1980 nr 12, poz. 248).

Zobacz także:

Egzekucja alimentów z minimalnego wynagrodzenia za pracę - czy jest możliwa?

Jeżeli podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 87 par. 1- 3, art. 87 [1] par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy

Stan prawny na 28 maja 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: komornik egzekucja komornicza ekwiwalent za urlop potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres