www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks cywilny
KATEGORIA: Kodeks cywilny Kanał RSS
WYNIKÓW: 110
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział IV Inne wypadki użytkowania
Art. 283. Art. 284. Do innych wypadków użytkowania przez osoby prawne stosuje się przepisy rozdziału I i odpowiednio rozdziału II niniejszego działu, o ile użytkowanie to nie jest inaczej uregulowane odrębnymi przepisami.
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Służebności gruntowe
Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział II Służebności osobiste
Art. 296. Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Art. 297. Do służebności osobistych stosuje się...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział III Służebność przesyłu
Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Zastaw na rzeczach ruchomych
Art. 306. § 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością,...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział II Zastaw na prawach
Art. 327. Przedmiotem zastawu mogą być także prawa, jeżeli są zbywalne. Art. 328. Do zastawu na prawach stosuje się odpowiednio przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego. Art....
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ IV POSIADANIE
Art. 336. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym...
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE
Art. 353. § 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. § 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Art. 353[1]....

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres