www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks rodzinny i opiekuńczy
KATEGORIA: Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 21
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy.
Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. § 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z...
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ IV USTANIE MAŁŻEŃSTWA.
Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. § 2....
prawnik   |   04 listopada 2011
DZIAŁ V SEPARACJA.
Art. 61[1]. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. § 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest...
prawnik   |   04 listopada 2011
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
Art. 61[7]. § 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. § 2. Stopień pokrewieństwa...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I. Pochodzenie dziecka.
Oddział 1 Macierzyństwo Art. 61[9]. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 61[10]. § 1. Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi
Oddział 1. Przepisy ogólne.Art. 87. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Art. 88. § 1. Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące...
prawnik   |   04 listopada 2011
DZIAŁ III OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY
Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I. Ustanowienie opieki.
Art. 145. § 1. Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tytule II niniejszego kodeksu. § 2. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód....

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres