www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks wyborczy
KATEGORIA: Kodeks wyborczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 84
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział II Rozdział 7 Obwodowa komisja wyborcza
Art. 182. § 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział II Rozdział 8 Krajowe biuro wyborcze
Art. 187. § 1. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz innych organów wyborczych w zakresie określonym w kodeksie oraz innych ustawach.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 192. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 193. § 1. Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 2 Okręgi wyborcze
Art. 201. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu tworzy się wielomandatowe okręgi wyborcze, zwane dalej "okręgami wyborczymi". § 2. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów. § 3. Okręg wyborczy obejmuje...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 3 Zgłaszanie kandydatów na posłów
Art. 204. § 1. Prawo zgłaszania kandydatów na posłów przysługuje: 1) komitetowi wyborczemu partii politycznej; 2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu; 3) komitetowi wyborczemu wyborców. § 2. Komitet wyborczy partii politycznej...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 4 Karty do głosowania
Art. 223. Okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu list kandydatów zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Państwową Komisję Wyborczą.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 5 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 227. § 1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 6 Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
Art. 228. § 1. Ustalając wyniki głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza liczbę: 1) wyborców uprawnionych do głosowania; 2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 3) wyborców głosujących przez...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres