www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks wyborczy
KATEGORIA: Kodeks wyborczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 84
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 5 Karty do głosowania
Art. 266. Okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów na senatora zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Państwową Komisję Wyborczą.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 6 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 268. § 1. Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej strony obok jego nazwiska. § 2. Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 7 Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
Art. 270. § 1. Ustalając wyniki głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza liczbę: 1) wyborców uprawnionych do głosowania; 2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 3) wyborców głosujących przez...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 8 Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu
Art. 276. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu. W obwieszczeniu zamieszcza się, według okręgów...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 9 Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu
Art. 279. § 1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje w przypadku: 1) śmierci senatora; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 4)...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 10 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 284. § 1. Komitet wyborczy, który zarejestrował kandydata na senatora ma prawo do rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych: 1) ogólnokrajowych - jeżeli...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 11 Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu
Art. 286. § 1. Komitet wyborczy, który zarejestrował kandydata lub kandydatów na senatorów, ma prawo do dotacji z budżetu państwa na zasadach określonych w art. 150.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 287. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 288. Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może być wybrany...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres