www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks wyborczy
KATEGORIA: Kodeks wyborczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 84
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VI Rozdział 3 Zgłaszanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Art. 341. Prawo zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przysługuje: 1) komitetowi wyborczemu partii politycznej; 2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu; 3) komitetowi wyborczemu wyborców.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VI Rozdział 4 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 347. § 1. Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych: 1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VI Rozdział 5 Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów
Art. 349. § 1. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie nie może nastąpić przed zakończeniem głosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. § 2. Państwowa Komisja Wyborcza podaje do...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VI Rozdział 6 Ogłaszanie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego
Art. 361. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. W obwieszczeniu zamieszcza...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VI Rozdział 7 Wygaśnięcie mandatu. Utrata mandatu
Art. 363. Wygaśnięcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego następuje w przypadku: 1) śmierci; 2) zrzeczenia się mandatu.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 369. Wybory do rad są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 370. § 1. Można być radnym tylko jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. § 2. Można kandydować...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 2 Obsadzenie mandatów bez głosowania
Art. 380. Jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 3 Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju
Art. 382. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres