www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks wyborczy
KATEGORIA: Kodeks wyborczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 84
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 4 Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe
Art. 383. § 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku: 1) śmierci; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) odmowy złożenia ślubowania; 4) pisemnego zrzeczenia się mandatu; 5) naruszenia...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 5 Zmiany w podziale terytorialnym państwa
Art. 390. § 1. Zmiany w podziale terytorialnym państwa zachodzące w toku kadencji rad powodują następujące skutki: 1) jeżeli z jednostki samorządu terytorialnego zostaje wyłączony obszar stanowiący część okręgu wyborczego,...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 6 Ważność wyborów
Art. 392. § 1. Protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia wyborów. § 2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 7 Zgłaszanie kandydatów na radnych
Art. 399. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: 1) komitetowi wyborczemu partii politycznej; 2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu; 3) komitetowi wyborczemu organizacji; 4) komitetowi wyborczemu wyborców.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 8 Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
Art. 408. Listy kandydatów zarejestrowane w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego otrzymują numery ustalane w drodze losowania przez: 1) Państwową Komisję Wyborczą; 2) komisarzy wyborczych; 3)...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 9 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 411. § 1. Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych: 1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował listy kandydatów co najmniej w...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 10 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin
Art. 413. Wybory do rad gmin, pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych, przeprowadzają: 1) gminne komisje wyborcze; 2) obwodowe komisje wyborcze.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 11 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów
Art. 450. Do wyborów do rad powiatów w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 dotyczące wyborów do rad w miastach na prawach powiatu, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres