www.prawnik-online.eu   »   Tag: postępowanie
TAG: postępowanie
WYNIKÓW: 8
lukasz.teclaw@gmail.com   |   13 października 2012
Nagrania rozmów, jako środek dowodowy w sprawie o rozwód
Czy możliwe jest wykorzystanie nagranej rozmowy w sprawie o rozwód, nawet gdy została ona utrwalona bez zgody lub świadomości jednej ze stron?
prawnik   |   16 grudnia 2011
Umorzenie - definicja
Umorzenie - w prawie trwały i ostateczny zastój (zakończenie) postępowania na skutek zaistnienia zdarzeń, które czynią niemożliwym wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia.
prawnik   |   05 grudnia 2011
Zawieszenie postępowania - definicja
Zawieszenie postępowania ? w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym, wstrzymanie normalnego biegu postępowania na skutek zaistnienia zdarzeń o charakterze przejściowym, które uniemożliwiają dalszy prawidłowy bieg...
redakcja   |   22 listopada 2011
Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania ze względu na brak interesu społecznego
Zażalenie na odmowę wszczęcia / umorzenie* postępowania ze względu na brak interesu społecznego w ściganiu.
redakcja   |   18 listopada 2011
Skarga na przewlekłość postępowania przed sądem - bezpłatny wzór
Poniżej skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
marcin.zaborek   |   30 sierpnia 2011
Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem? Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania.
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów może zostać wniesiony w sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości kontaktów z dzieckiem lub gdy działania rodzica, pod pieczą którego dziecko pozostaje, powodują niemożność...
aszczesniak   |   30 czerwca 2011
Podmioty uprawnione do przeglądania akt sprawy
Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów ma dla stron istotne znaczenie. Bowiem jednie znajomość tej dokumentacji umożliwia prowadzenie postępowania na zasadzie kontradyktoryjności. Jest to naczelna zasada procesu karnego i...
aszczesniak   |   21 czerwca 2011
Przywrócenie terminu w postępowaniu karnym
Przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności prawnej w postępowaniu karnym. W przypadku niedochowania terminu zawitego strona może wnosić o przywrócenie tego terminu. Powinna ona jednak wraz z wnioskiem dokonać...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres