www.prawnik-online.eu   »   Tag: postępowanie przed sądem
TAG: postępowanie przed sądem
WYNIKÓW: 6
redakcja   |   02 września 2013
Pełnomocnik w postępowaniu przed sądem pracy.
W postępowaniu przed sądem pracy pracownik nie musi występować osobiście. Strona może ustanowić pełnomocnika procesowego, czyli osobę, która zastąpi go przed sądem. Na powyższą czynność zezwala art. 87 par. 1 K.p.c....
redakcja   |   17 marca 2013
Pełnomocnictwo procesowe w sprawach pracowniczych.
Pracodawca lub pracownik w sprawach wynikających ze stosunku pracy nie musi przed sądem pracy występować osobiście. Może upoważnić do tego swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe jest to pisemne upoważnienie dającego...
redaktor   |   14 grudnia 2012
Cofnięcie pozwu w sądzie pracy - wzór
Pozew może być cofnięty przez powoda (np. pracownik) ustnie do protokołu na rozprawie lub w formie pisemnej poza rozprawą. Powód może cofnąć cały pozew lub tylko jego część.
redakcja   |   20 października 2011
Pozew do sądu pracy - jak napisać, co zawiera ?
Przed wniesieniem pozwu warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami aby uniknąć sytuacji w której sąd zwraca pismo w celu uzupełnienia braków formalnych. Poniższe opracowanie w bardzo krótki i zwięzły sposób wskazuje jak...
redakcja   |   14 listopada 2010
Właściwość miejscowa sądu pracy.
Kwestia właściwości miejscowej sądu jest jednym z najczęstszych pytań osób, które zamierzają wnieść pozew do sądu pracy. Poniższy artykuł prezentuje podstawowe informacje na tema zasad obowiązujących w trakcie wyboru...
redakcja   |   14 listopada 2010
Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych.
Kwestię wartości przedmiotu sporu reguluje art. 23 [1] K.p.c. Ustawodawca podaje w nim, że w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi,...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1