www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Regulamin Sklepu internetowego 2016: Pojęcia użyte w Regulaminie ? próba zdefiniowania

redaktor 21 stycznia 2016 Regulamin Sklepu internetowego 2016: Pojęcia użyte w Regulaminie ? próba zdefiniowania

Na początku Regulaminu przedsiębiorca definiuje pojęcia, które zostaną użyte w jego Postanowieniach. 

Poniżej przykładowe definicje niektórych pojęć:

§ ... Definicje

1. Klient/Usługobiorca – Pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

2. Kodeks cywilny -  Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U.  z 2014 r. , poz. 121 z póżn. zm).

3. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Koszyk – Elektroniczna funkcja (hiperłącze) w Sklepie internetowym, która umożliwia Klientowi wybranie  Towaru z oferty Sklepu i zgromadzenie go w jednym miejscu.

5. Platforma ODR - Interaktywna strona internetowa, która umożliwia bezpłatny dostęp do  pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w krajach unijnych

6. Regulamin - niniejszy Regulamin sporządzony na podstawie :

1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 poz. 1422),

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r., poz. 827),

3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014  r., poz. 1182) wraz z zalącznikami.

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE L 165 z dnia 18 czerwca 2013 r.).

8. Sklep Internetowy/Sklep– sklep internetowy Usługodawcy dostępny na stronie internetowej: ....................... za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

9. Sprzedawca/Usługodawca: .................................................................. .

10. Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem : ................................. .

11. Strony umowy – Sprzedawca i Klient.

12. Towar – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu internetowego.

13. Ustawa o ochronie danych osobowych -  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014  r., poz. 1182).

14. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 r. , poz. 827).

15. Ustawa o świadczeniu  usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422).

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające  rodzaj i ilość Towaru wybranego z oferty Sklepu, całkowity koszt z obowiązkiem zapłaty, dane do wysyłki, dane do faktury VAT, sposob jego dostarczenia, złożone Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem.

Sprawdż:

Regulamin sklepu internetowego 2015 - schemat wzoru

Podstawa prawna:

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).

Stan prawny na 21 stycznia 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: nawigacja konsumencka obowiązek informacyjny prawo e - commerce regulamin sklepu internetowego 2016
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1