www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Sąd pracy   »   Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.

redakcja 27 stycznia 2011 Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.Sposób zgłaszania skargi 


Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 

Ochrona danych zgłaszającego 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę. 

Wymogi formalne skargi   

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego pismo powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, 3) przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. 

Anonimy trafiają do kosza chyba że ......

Skargi i wnioski NIE MOGĄ BYĆ ANONIMOWE.Te niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPOZNANIA. Okręgowy Inspektorat Pracy może podjąć decyzję o rozpatrzeniu anonimowej skargi lub wniosku jeżeli wynika z nich, że: w sposób rażący naruszane są przepisy prawa pracy, w tym w szczególności występuje zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub istnieje znaczne prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa pracy przez organy lub pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. 

30 dni na załatwienie sprawy

Każda skarga wpływając do OIP jest rejestrowana i winna być załatwiona w ciągu 30 dni. W szczególnych przypadkach termin jej rozpatrzenia może być przedłużony o czym skarżący się jest powiadamiany oddzielnym pismem. Kontrolujący obowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji osobie skarżącej się o sposobie jej załatwienia, lub w jakim zakresie została przesłana do innego organu w celu dalszego jej rozpatrzenia.

Skarga na inspektora

W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Źródło : http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07069302.htm 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: PIP skarga zgłoszenie
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres