www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Składki ZUS   »   Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2012 roku ? wybór kwoty, plusy i minusy
ifirma - mała księgowość internetowa

redaktor 09 lutego 2012 Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2012 roku ? wybór kwoty, plusy i minusy

Zobaczmy przepisy

Na podstawie art.18 ust.8 Ustawy z dnia 13 pażdziernika  1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 (dalej: ustawa o sus) składki  na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszone w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na dany rok kalendarzowy.
Składka w nowej wysokości obowiązuje  od dnia 1 stycznia  do dnia  31 grudnia  danego roku.

Jaka  podstawa

W 2012 roku  przedsiębiorcy opłacają  miesięczne składki ZUS od podstawy, która wynosi 2.115,60 zł, czyli 60 proc. prognozowanej płacy miesięcznej (M.P. z 2011 r., nr 115 poz. 1160).

Za miesiące luty - grudzień 2012 r. składka na ubezpieczenia społeczne  nie może być niższa:
- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty:    412,97 zł  /tj. 19,52%/;
- na ubezpieczenia rentowe od kwoty:        169,25 zł  /tj. 8%/;
- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty:      51,83 zł  /tj. 2,45%/;

Zobacz:

Nowy wymiar minimalnych składek ZUS dla przedsiębiorców na styczeń i luty 2012 roku
Składka zdrowotna w 2012 roku - ile wynosi?

Warunki preferencyjne

Zgodnie  z art. 18a ust. 1 ustawy o sus podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe może być niższa i wynosić 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Niniejszy przepis stosuje się do przedsiębiorców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447) lub innych przepisów szczególnych.

Zdeklarowana kwota

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób, które rozpoczęły  działalność gospodarczą w 2012 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450,00 zł ( 30%  z 1 500 zł (minimalne wynagrodzenie  za pracę w 2012 r.).

Za miesiące luty - grudzień 2012 r. składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa:
- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty:     87,84 zł  /tj. 19,52%/;
- na ubezpieczenia rentowe od kwoty:        36,00 zł  /tj. 8%/;
- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty:    11,03 zł  /tj. 2,45%.

Dla wszystkich przedsiębiorców jednakowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona w 2012 roku – 254,55 zł.

Zobacz również:

Praca na etacie + własna firma - jakie składki ?
Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2012 roku

Ważne!

Młody przedsiębiorca  może, ale nie musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej ich podstawy przez  pierwsze 24 miesiące prowadzenia własnej  firmy. Ma  tutaj możliwość wyboru pomiędzy większymi  a preferencyjnymi składkami ZUS.

Jakie korzyści dla przedsiębiorcy

Opłacając składki emerytalno – rentowe na  zasadach preferencyjnych przedsiębiorca jest zwolniony  od opłacania  składki na Fundusz Pracy. Składkę  ta jest bowiem opłaca się od kwot równych lub wyższych niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jakie  minusy dla przedsiębiorcy

1) niskie  składki powodują mniejsze świadczenia  bieżące np. zasiłek chorobowy  oraz świadczenia przyszłe np. emerytura, renta;
2) brak  zasiłku dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ nie jest opłacana  składka na  Fundusz  Pracy (art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.).

Podsumujmy:

Przy wyborze wysokości opłacanych składek przedsiębiorca decyduje, czy okres prowadzenia własnej  firmy będzie miał zaliczony do przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy też nie. Podkreślone to zostało w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  na interpelację nr 24310 w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób zakładających działalność gospodarczą.

Czytamy w niej: „Nie można stwierdzić, iż osoby takie są w gorszej sytuacji niż osoby, które opłacały składkę w wyższej wysokości. Prawo daje bowiem możliwość wyboru - można odprowadzać składkę w wyższej wysokości niż wskazana najniższa podstawa i wówczas mieć zaliczony okres prowadzenia działalności gospodarczej z opłacaniem takiej wyższej składki do okresu uprawniającego do zasiłku lub opłacać składkę w najniższej dopuszczalnej wysokości - od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - jednakże bez możliwości zaliczenia tego okresu prowadzenia działalności do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych. Wybór należy zatem do osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej.” Co istotne,  nie są przewidziane prace legislacyjne w kierunku zmiany aktualnego stanu prawnego.

Źródło:
- www.zus.pl;
- http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/4F08BC81

Podstawa prawna:

-  art. 18 ust. 8, art. 18a Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.);
-  art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d, art. 104 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)

Stan prawny na 9 lutego 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza zasiłek dla bezrobotnych składki ZUS
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres