www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę.

0prawnik! 02 września 2013 Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę.

Wzory wypowiedzenia umowy o pracę

Obowiązek ten wynika z art. 30 § 4 Kodeksu pracy. Pracodawca ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia ( przyczyna musi być konkretna i rzeczywista ), ale nie może jej zastąpić swoją oceną. Przyczyna wypowiedzenia musi też być podana w piśmie wypowiadającym, uzasadnienie może też nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy. Od podania przyczyny wypowiedzenia zależy skuteczność tego oświadczenia woli, ale przepisy nie określają sposobu wskazania przyczyny oraz stopnia szczegółowości. Przyczyna wypowiedzenia powinna być prawdziwa i konkretna, a więc precyzyjnie określona. Wskazanie faktów i rzeczowych okoliczności dotyczących osoby pracownika lub jego zachowania w trakcie świadczenia pracy lub zdarzeń mających wpływ na jego zwolnienie, spełnia warunek konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Nie wystarczy, zatem ogólny zwrot, np. utrata zaufania do pracownika lub tez powtórzenie wyrażeń ustawowych, np. naruszenie obowiązków pracowniczych, jeżeli takie określenie nie jest poparte wskazaniem konkretnych okoliczności, które taki wniosek uzasadniają. Przykładowa „utrata zaufania pracodawcy do pracownika" jest wystarczająca, gdy stanowi niejako dopełnienie przedstawionych wcześniej zarzutów. Podana przez pracodawcę przyczyna powinna być wyraźna i sformułowana w taki sposób, aby była czytelna dla pracownika - tak, aby sam zainteresowany mógł stwierdzić, czy jest ona prawdziwa, czy nie. Pracownik musi wiedzieć i rozumieć, z jakiego powodu pracodawca dokonał wypowiedzenia lub rozwiązał umowę o pracę. Podanie przyczyny ogólnikowej lub nierzeczywistej stanowi naruszenie art. 30 § 4 k.p. Nie można też powoływać przyczyn fragmentarycznych. Brak wskazania przyczyny rzeczywistej jest równoznaczny z brakiem podania przyczyny w ogóle i stanowi to naruszenie przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę. Podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony. Brak wskazania przyczyn wypowiedzenia w piśmie oświadczeniu pracodawcy stanowi brak formalny pisma. Pracownikowi wówczas przysługuje prawo wniesienia pozwu do sądu pracy o uznanie tak dokonanego wypowiedzenia za bezskuteczne.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony:

1) przyczyny występujące po stronie pracodawcy,

Jeżeli chodzi o tą grupę przyczyn, to zwolnienie z pracy następuje na szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zasadność takiego wypowiedzenia podlega jednak takiej samej ocenie jak wypowiedzenie w pozostałych przypadkach.

2) przyczyny zachodzące po stronie pracownika,

Natomiast w przypadku grupy przyczyn leżących po stronie pracownika rozróżnia się: całkowitą lub choćby częściową nieprzydatność pracownika do pracy umówionego rodzaju, ( w tym również nieprzydatność powstałą w trakcie trwania stosunku pracy wskutek utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na stan zdrowia, a także z powodu niezawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania ), naganne postępowanie pracownika ( w stopniu nieuzasadniającym rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika „dyscyplinarnego”). Ponadto, pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, która może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie umotywowane zaskarżenie, jeżeli uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione. Warunkiem przeprowadzenia prawidłowej konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest, aby konsultacja ta była przeprowadzona przed dokonaniem wypowiedzenia.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wypowiedzenie
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1580    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres