www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo administracyjne   »   Wniosek o wydanie paszportu - wzór druku, terminy itp.

redakcja 18 kwietnia 2012 Wniosek o wydanie paszportu - wzór druku, terminy itp.Przykład wypełnionego wniosku o paszport

Jakie dokumenty potrzebne są do wydania paszportu ? 

Wypełniony wniosek paszportowy –  podpis osoby ubiegającej się o wydanie paszportu, winien być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce jak i nie wykraczał poza nie. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym  tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii: fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami; nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej. 

Zgodnie z § 3 Rozp. MSW i A z dnia 16-08-2010r.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto do wglądu:

- ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty,
- ostatnio posiadany paszport /jeżeli był już wydany,
- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa- w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą 

Ile trwa wydanie paszportu ? 

Termin oczekiwania na wydanie paszportu: 1 miesiąc. ( Czas przyjmowania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wynosi około -  10  minut. Czas wydawania paszportu wynosi około -  5 minut. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest gotowy ? 

Paszportowy Portal Informacyjny MSWiA umożliwia sprawdzenie stanu realizacji wniosku o wydanie paszportu bez wychodzenia z domu. Wystarczy sprawdzić numer sprawy umieszczony na potwierdzeniu złożenia wniosku otrzymanym w Urzędzie i wpisać go poniżej. Na poniższym rysunku zaznaczono, w którym miejscu znajduje się numer sprawy.Gdzie składamy wniosek o wydanie paszportu ?

Wniosek o paszport składamy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim na terenie którego mieszkamy

Opłaty za wydanie paszportu 

Rodzaje opłat paszportowych:

Za wydanie paszportu pobiera się opłatę w wysokości 140 zł. 
Za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 7 lat a nie ukończyły 13 roku życia, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
Za wydanie paszportu tymczasowego osobom małoletnim do 5 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Za wydanie paszportu tymczasowego w przypadkach nagłych, związanych z chorobą, pogrzebem członka rodziny, lub potrzebą pilnego wyjazdu za granicę, pobiera się opłatę w wysokości 45 zł.

Kto nie płaci za paszport

Opłaty za wydanie paszportu nie wnoszą: osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat, osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji, osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej, żołnierze niezawodowi, wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa,

Ulgi i zwolnienia 

Ulgi:  opłata paszportowa,  w wysokości 50% powyższych  stawek: emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkowie, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, kombatanci i inne osoby do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, osoby  małoletnie do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniowie i studenci.

Opłatę paszportową obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: zmiana nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu, zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości, brak w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy. UWAGA! Wysokość obniżonej opłaty za wydanie paszportu ustala się przez odjęcie od opłaty obowiązującej w dniu złożenia podania o wydanie nowego paszportu jednej dziesiątej za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

Podstawa prawna : 

Ustawa z dnia 13.07.2006 r o dokumentach paszportowych(Dz.U.143 poz. 1027 z późn. zm),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. 152 poz.1026)
Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 09.02.2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25 poz. 126)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15-02-2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji ( Dz.U.26 poz. 131)

ał wiekowy

Oplata paszportowa

Opłata ulgowa za okazaniem uprawnień.

Ważność paszportu

podstawowa

Podwyższona

o 200%

(utrata, zniszczenie)

50% opłaty podstawowej

50% opłaty podwyższonej

od 18 do 70

140 zł

420 zł

70 zł

210 zł

10 lat

Powyżej

70 roku życia

bezpłatnie

0

0

0

10 lat


Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące paszportów

Za 6 miesięcy mija termin ważności mojego paszportu. Obecnie przebywam za granicą. Wniosek o paszport mogę złożyć w czasie moich krótkich wizyt w kraju. Czy składając wniosek muszę oddać stary paszport (wciąż ważny), czy odbywa się to przy odbiorze nowego?

Złożyć wniosek o wydanie paszportu oraz odebrać nowy dokument należy osobiście. W Pana przypadku może się Pan ubiegać o wydanie nowego paszportu przed upływem ważności posiadanego. W chwili składania wniosku o nowy paszport musi Pan okazać posiadany, a zdać go (do anulowania) przy odbiorze nowego dokumentu. Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc.

Zgubiłem paszport. Ile wyniesie opłata za wyrobienie nowego?

Osoba, która utaciła dokument paszportowy (lub której dokument uległ zniszczeniu) jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy (przy utracie w Polsce - właściwego wojewodę przy utracie za granicą - konsula). Według Ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. 143, poz. 1027, Art. 10, ust. 3) opłata za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, ulega podwyższeniu o 200%, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z winy posiadacza. Podwyższona opłata za utratę to 420 zł (bez ulg).

Jeżeli skradziono mi paszport, to ile wynosi opłata za wyrobienie nowego? Nie posiadam żadnych zniżek.

W Pana przypadku należy niezwłocznie złożyć oświadczenie o utracie w organie paszportowym (właściwy wojewoda lub konsul). Jeśli posiada Pan poświadczenie o zgłoszeniu kradzieży z Policji, to należy je dostarczyć . Określenie opłaty za wydanie nowego paszportu możliwe będzie po zgłoszeniu oświadczenia o utracie w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie.

Jak długo trzeba czekać na paszport, począwszy od daty złożenia wniosku?

Czas oczekiwania na paszport wynosi 1 miesiąc.

Sprawź również : 

Wniosek o paszport dla dziecka

Wzory druków paszportowych można pobrać bezpłatnie w miejscu przyjmowania wniosków paszportowych. 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: paszport wniosek o paszport wnioski paszportowe
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1580    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres