www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa o dzieło   »   Czy należy odprowadzić składki ZUS, jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem?

wanda50plus 03 września 2013 Czy należy odprowadzić składki ZUS, jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem?

Sprawdź również tematy powiązane : 

Umowa o dzieło a zasiłek dla bezrobotnych
Czy osoba bezrobotna może wykonywać umowę o dzieło?
Jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o dzieło?
Umowa o dzieło a podatek dochodowy od osób fizycznych
Czy należy odprowadzić składki ZUS, jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem?Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, ponieważ  wśród podmiotów  podlegającym obowiązkowo  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, które wymienia art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. z 2009 r. nr  205, poz. 1585 (dalej: ustawa systemowa) nie ma  osób  pracujących na umowę o dzieło. Wyjątek stanowi tutaj zawarcie dodatkowo przez pracodawcę umowy o dzieło z własnym pracownikiem (art. 9 ust. 1 ustawy systemowej ).

Definicja  pracownika

W rozumieniu  art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest  między innymi osoba, posiadająca umowę o pracę. Na gruncie przepisów  artykułu 8 ust. 2a  ustawy systemowej za pracownika, uważana jest także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy „(…) do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, (…)”.  

W myśl powyższego przepisu osoby  zatrudnione  na umowę o pracę i wykonujące równolegle na rzecz swojego pracodawcy np. umowę o dzieło w dalszym ciągu traktowani są jak pracownicy. W tym przypadku pracodawca musi zsumować przychód uzyskany  z umowy o pracę oraz z umowy o dzieło oraz naliczyć i opłacić obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika (art. 18 ust. 1a ustawy systemowej). 

Przykład

Pan Jan jest zatrudniony w firmie  X na umowę o pracę. Pracodawca zawarł z nim  dniu 1 lipca 2013 roku dodatkowo umowę o dzieło, które ma być wykonane w ciągu 2 tygodni. W sierpniu br. pan Jan otrzymał  wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie za wykonanie dzieła. Składki ZUS zostały naliczone od podstawy uzyskanego  przychodu z obu umów.   

Wyjątek

Umowa o dzieło zawarta z pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub macierzyńskim nie jest traktowana jako umowa zawarta z własnym pracownikiem. W tym bowiem czasie pracownik nie realizuje umowy o pracę, oraz ma okres przerwy w opłacaniu składekNie otrzymuje również wynagrodzenia.

Przykład

Z pracownikiem firmy X , który przebywa aktualnie na  urlopie bezpłatnym pracodawca zawarł umowę o dzieło. Z tego tytułu pracodawca nie zgłasza pracownika do ubezpieczeń, ponieważ w czasie urlopu bezpłatnego nie następuje wykonywanie pracy etatowej za wynagrodzeniem.

Ważne! 

W przypadku, gdy umowa o dzieło zostaje zawarta z pracodawcą w okresie korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, wtedy jej przychód jest wolny od składek ZUS.

Podstawa prawna:

- art. 2 Kodeksu pracy;
- art. 6 ust. 1 pkt 4, - art. 8 ust. 2a, - art. 9 ust. 1, - art. 18 ust. 1a Ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr  205, poz. 1585)

Stan prawny na 3 września 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o dzieło składki ZUS
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres