www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa o dzieło   »   Cechy charakterystyczne umowy o dzieło

wanda50plus 03 września 2013 Cechy charakterystyczne umowy o dzieło

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 r.,V CK 455/05 czytamy: ?Przedmiotem umowy uregulowanej w art. 627 i następnych K.c. jest dzieło rozumiane jako rezultat samoistny i materialny albo wprawdzie nie materialny, lecz ucieleśniony w przedmiocie materialnym.(?)?.

Sprawdź również tematy powiązane : 

Umowa o dzieło a zasiłek dla bezrobotnych
Czy osoba bezrobotna może wykonywać umowę o dzieło?
Jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o dzieło?
Umowa o dzieło a podatek dochodowy od osób fizycznych
Czy należy odprowadzić składki ZUS, jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem?
Na podstawie art. 353[1] K.c. strony umowy, czyli zamawiający i przyjmujący zamówienie mogą jej treść  ułożyć „(…) według swojego uznania” z tym, że musi być ona zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadą współżycia społecznego. Przykładem „dzieła” może być uszycie  ubrania na miarę, wykonanie  projektu, napisanie  artykułu na podany wcześniej temat, wykonanie  dzieła sztuki, zbudowanie domu. Ważny  jest tutaj uzyskany rezultat.

Cechami  charakterystycznymi umowy o dzieło jest:

1.  Wynagrodzenie

W umowie o dzieło zamawiający oraz  wykonawca powinni określić  wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotowego „dzieła”. Może ono być  kosztorysowe lub ryczałtowe. Zależy to od tego jakie  dzieło ma  zostać wykonane. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego  w umowie powinno znaleźć się zestawienie  planowanych prac oraz ich koszt. Takie  zestawienie może sporządzić zamawiający lub przyjmujący zamówienie.  Z artykułu art. 629 K.c. wynika:  „Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek”.

Co ważne, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, czyli na określona kwotę przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet wówczas gdy zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych (art.632  par. 1 K.c.). 

Zapłata  wynagrodzenia za wykonanie dzieła następuje co do zasady w chwili jego oddania. W sytuacji, gdy  dzieło ma być oddawane w częściach, a wynagrodzenie zostało obliczone  za każdą  część osobno, wówczas „(…) należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.” (art. 642 par. 2 K.c.) .

2. Urlop wypoczynkowy wykonawcy

Do umowy o dzieło nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy odnośnie prawa do urlopu wypoczynkowego, ponieważ  nie jest to zatrudnienie pracownicze. Przyjmujący zamówienie  sam sobie  organizuje czas pracy, ustala sobie  dni oraz godziny swojej pracy.

3. Wypowiedzenie umowy

Uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym w kwestii umowy o dzieło nie przewidują okresu jej wypowiedzenia. Istnieje jedynie możliwość odstąpienia  zamawiającego  od  zawartej umowy wtedy, gdy:

1) zachodzi konieczność „(…) znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego”  wtedy  zamawiający powinien zapłacić przyjmującemu zamówienie „(…) odpowiednią część umówionego wynagrodzenia” (art. 631 K.c.);

2) wykonawca  opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła i  prawdopodobnie  nie zdąży go ukończyć w umówionym czasie (art. 635 K.c.);

3) przyjmujący zamówienie wykonuje dane dzieło „(…) w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową”(art. 636 par. 1 K.c.); 

4) przedmiotowe dzieło posiada  tzw. wady istotne, które nie są  możliwe do usunięcia, „(…) albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim” lub przyjmujący zamówienie nie usunął ich  w terminie  wyznaczonym przez zamawiającego (art. 637 par. 2 K.c.).

Podstawa prawna:

- art. 627 – 646 Kodeksu cywilnego

Stan prawny na  3 września 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o dzieło dzieło umowy cywilnoprawne
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres