www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
prawnik   |   02 lutego 2012
Gospodarstwo rolne - definicja
Gospodarstwo rolne to według kodeksu cywilnego grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami...
prawnik   |   02 lutego 2012
Gwarancja - definicja
Jeżeli kupujący otrzymał dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej od sprzedawcy to w razie wątpliwości co do treści umowy wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do...
prawnik   |   02 lutego 2012
Hipoteka - definicja
Hipoteka jest to jedno z tzw. praw zastawniczych (obok zastawu). Ograniczone prawo rzeczowe, które służy "rzeczowemu" zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych. Hipoteka nie może istnieć bez wierzytelności, którą zabezpiecza....
prawnik   |   02 lutego 2012
Holding - definicja
Holding jest to forma organizacyjno-prawna, która opiera się na posiadanych kapitałach i operuje udziałami w jednym bądź wielu podmiotach samodzielnych (firmach). W holdingu mamy do czynienia ze spółką dominującą (holdingową...
prawnik   |   02 lutego 2012
Immisje - definicja
Immisje w stosunkach międzysąsiedzkich jest to takie działanie, które wpływa w pewien sposób na korzystanie z nieruchomości sąsiedniej. Immisje zakazane to takie, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiedniej ponad...
prawnik   |   02 lutego 2012
Indos - definicja
Indos jest to jeden ze sposobów przenoszenia praw i stosuje się go w odniesieniu do dokumentów szczególnego rodzaju (papierów wartościowych na zlecenie, np. weksla, czeku, akcji). Jest pisemnym oświadczeniem składanym na...
prawnik   |   02 lutego 2012
Inkasent - definicja
Inkasent jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasent pobiera...
prawnik   |   02 lutego 2012
Intercyza - definicja
Intercyza - umowa pomiędzy małżonkami, której celem jest odmienne niż ustawowe uregulowanie stosunków majątkowych małżeńskich.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres