www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
prawnik   |   03 lutego 2012
Dowód składowy - definicja
Dowód składowy - zbywalny przez indos dokument wydany przez dom składowy, składający się z dwóch części, z których jedna (rewers) stwierdza posiadanie rzeczy złożonych na skład, a druga (warrant) stwierdza ustanowienie...
prawnik   |   03 lutego 2012
Droga konieczna - definicja
Droga konieczna - jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia...
prawnik   |   03 lutego 2012
Działalność gospodarcza - definicja
Działalność gospodarcza - każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny...
prawnik   |   03 lutego 2012
Dzieło (umowa) - definicja
Umowa o dzieło jest to umowa, w której występują dwie strony: zamawiający i przyjmujący zamówienie. Przyjmujący zamówienie, zawierając umowę o dzieło, zobowiązuje się do wykonania oznaczonego w umowie dzieła. Zamawiający...
prawnik   |   03 lutego 2012
Dzierżawa - definicja
Dzierżawa jest to umowa, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony. Dzierżawca zobowiązuje się natomiast płacić wydzierżawiającemu...
prawnik   |   03 lutego 2012
Dzierżyciel - definicja
Dzierżyciel jest to osoba, która faktycznie włada rzeczą za kogoś innego.
prawnik   |   03 lutego 2012
Eksces - definicja
Eksces - określenie przekroczenia granic obrony koniecznej (gdy broniący się zastosował zbyt intensywną obronę - eksces intensywny, gdy broniący się podjął obronę zbyt wcześnie lub zbyt późno).
prawnik   |   03 lutego 2012
Ekspektatywa - definicja
Ekspektatywa jest to roszczenie zbywalne wynikające z uregulowań ustawy prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Roszczenie to dotyczy ustanowienia odrębnej własności lokalu i powstaje z chwilą, gdy z członkiem spółdzielni...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres