www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
prawnik   |   04 lutego 2012
Dobra wiara - definicja
Dobra wiara - przekonanie danego podmiotu - usprawiedliwione okolicznościami - iż podjęte przez niego działanie bądź jego zaniechanie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
prawnik   |   04 lutego 2012
Dochodzenie - definicja
Dochodzenie to forma prowadzenia postępowania przygotowawczego; toczy się w sprawach należących do właściwości sądu rejonowego i określonych w art. 325b k.p.k.
prawnik   |   03 lutego 2012
Dochód - definicja
Dochód - dla celów podatkowych jest to różnica pomiędzy uzyskanym w pewnym okresie czasu przychodem (wszystkie wartości materialne jakie podatnik w tym czasie uzyskał) a kosztami jego uzyskania. Żeby można było mówić o...
prawnik   |   03 lutego 2012
Dokument - definicja
Dokument - w rozumieniu kodeksu karnego każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego...
prawnik   |   03 lutego 2012
Dokumentacja budowy - definicja
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji...
prawnik   |   03 lutego 2012
Dopozwanie - definicja
Dopozwanie ma miejsce gdy po stronie pozwanej w procesie występuje tzw. legitymacja grupowa wielu podmiotów, a mimo to, nie wszystkie te osoby zostały objęte pozwem, pomimo, iż nie było przeszkód, by powództwo zostało wytoczone...
prawnik   |   03 lutego 2012
Dostawa (umowa) - definicja
Zawierając umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia...
prawnik   |   03 lutego 2012
Dowód - definicja
Dowód jest to pewna informacja o określonym fakcie czy zdarzeniu będącym przedmiotem udowodnienia. Za prof. S. Waltosiem możemy podzielić dowody na pierwotne i pochodne (kryterium bliskości źródła dowodu), dowody osobowe i...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres