www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks
TAG: kodeks
WYNIKÓW: 693
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 8 Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
Art. 408. Listy kandydatów zarejestrowane w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego otrzymują numery ustalane w drodze losowania przez: 1) Państwową Komisję Wyborczą; 2) komisarzy wyborczych; 3)...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 9 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 411. § 1. Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych: 1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował listy kandydatów co najmniej w...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 10 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin
Art. 413. Wybory do rad gmin, pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych, przeprowadzają: 1) gminne komisje wyborcze; 2) obwodowe komisje wyborcze.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 11 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów
Art. 450. Do wyborów do rad powiatów w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 dotyczące wyborów do rad w miastach na prawach powiatu, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 12 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw
Art. 459. § 1. Do wyborów do sejmików województw w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 dotyczące wyborów do rad w miastach na prawach powiatu, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 470. Do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 działu VII, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 2 Zgłaszanie kandydatów na wójta
Art. 478. § 1. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje: 1) komitetowi wyborczemu partii politycznej, 2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, 3) komitetowi wyborczemu organizacji, 4) komitetowi wyborczemu wyborców - z...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 3 Karty do głosowania
Art. 484. Gminna komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez komisarza wyborczego.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres