www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks
TAG: kodeks
WYNIKÓW: 693
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VI Rozdział 7 Wygaśnięcie mandatu. Utrata mandatu
Art. 363. Wygaśnięcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego następuje w przypadku: 1) śmierci; 2) zrzeczenia się mandatu.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 369. Wybory do rad są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 370. § 1. Można być radnym tylko jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. § 2. Można kandydować...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 2 Obsadzenie mandatów bez głosowania
Art. 380. Jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 3 Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju
Art. 382. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 4 Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe
Art. 383. § 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku: 1) śmierci; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) odmowy złożenia ślubowania; 4) pisemnego zrzeczenia się mandatu; 5) naruszenia...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 5 Zmiany w podziale terytorialnym państwa
Art. 390. § 1. Zmiany w podziale terytorialnym państwa zachodzące w toku kadencji rad powodują następujące skutki: 1) jeżeli z jednostki samorządu terytorialnego zostaje wyłączony obszar stanowiący część okręgu wyborczego,...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 6 Ważność wyborów
Art. 392. § 1. Protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia wyborów. § 2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 7 Zgłaszanie kandydatów na radnych
Art. 399. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: 1) komitetowi wyborczemu partii politycznej; 2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu; 3) komitetowi wyborczemu organizacji; 4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres