www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks
TAG: kodeks
WYNIKÓW: 693
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 9 Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu
Art. 279. § 1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje w przypadku: 1) śmierci senatora; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 4)...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 10 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 284. § 1. Komitet wyborczy, który zarejestrował kandydata na senatora ma prawo do rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych: 1) ogólnokrajowych - jeżeli...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 11 Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu
Art. 286. § 1. Komitet wyborczy, który zarejestrował kandydata lub kandydatów na senatorów, ma prawo do dotacji z budżetu państwa na zasadach określonych w art. 150.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 287. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 288. Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może być wybrany...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 2 Zgłaszanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Art. 296. Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłasza co najmniej 100000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie musi być poparte podpisami zgłaszających.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 3 Karty do głosowania
Art. 307. Państwowa Komisja Wyborcza, po sporządzeniu listy kandydatów, zarządza wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania i wspólnie z okręgowymi komisjami wyborczymi zapewnia dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 4 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 311. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x" (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki).
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 5 Ustalanie wyników głosowania i wyboru Prezydenta RP. Ważność wyborów
Art. 313. Obwodowa komisja wyborcza po ustaleniu wyników wyborów sporządza protokół głosowania w obwodzie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej i przekazuje go okręgowej komisji wyborczej.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres