www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Księgowość   »   Koszty w firmie   »   Koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 11 października 2011 Koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Powyższe wynika z definicji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) 

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Konieczne jest faktyczne poniesienie wydatku 

Warunkiem zakwalifikowania wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest jego poniesienie. Ustawodawca od dnia 1 stycznia 2007r. określił, kiedy koszt zostaje poniesiony, jak również, kiedy dane koszty uzyskania przychodów podlegają potrąceniu. W tym celu koszty uzyskania zostały podzielone na te, które są bezpośrednio związane z przychodami oraz na koszty, których związek z przychodami jest jedynie pośredni.

Warunki konieczne 

Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika. Aby dany wydatek mógł być więc zaliczony do kosztów uzyskania przychodów muszą zostać spełnione następujące warunki:

- wydatek został poniesiony przez podatnika ponieważ podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania wydatków poniesionych przez inne osoby;
- wydatek został rzeczywiście (definitywnie) poniesiony przez podatnika, są to takie wydatki, które mają charakter definitywny i nie podlegają zwrotowi;
- poniesiony wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością, a więc musi być racjonalnie i gospodarczo uzasadniony, którego celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów. 

Potrącalność kosztów w czasie

W podatku dochodowym od osób fizycznych generalną zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Zasada ta dotyczy także przychodów, które zostaną osiągnięte w przyszłych okresach, a więc koszty poniesione w celu uzyskania przychodów mogą być uwzględnione nawet jeśli nie doprowadziły do osiągnięcia przychodów w tym roku podatkowym.

1) Koszty bezpośrednio związane z przychodami

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy podatkowej podatnicy prowadzący księgi rachunkowe koszty uzyskania bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody.

Natomiast koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku do dnia:

- sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnik ma obowiązek sporządzania takiego sprawozdania,

- złożenia zeznania, nie później niż do upływu terminu do złożenia tego zeznania  - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Z kolei koszty uzyskania bezpośrednio związane z przychodami danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego albo złożenia zeznania, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe albo składane jest zeznanie.

Powyższa regulacja ma przede wszystkim walor praktyczny. Jeśli bowiem koszty zostały poniesione w roku następnym, lecz do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego bądź do czasu złożenia zeznania rocznego to możliwe jest uwzględnienie tych kosztów w dokumentacji sporządzanej za dany rok podatkowy. W związku z tym potrąca się je w kosztach roku poprzedniego. Można to uczynić bez konieczności formalnego korygowania sporządzonej już dokumentacji za rok poprzedni.

2) Koszty niezwiązane bezpośrednio z przychodami

Koszty pośrednio związane z przychodami są również kosztami mającymi na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i są potrącalne w roku ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku są potrącalne proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadzie kasowej. W ich przypadku koszt dotyczący dłuższego okresu w całości jest potrącany jest w roku jego poniesienia.

Źródło : http://us-nowasol.iskarb.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: koszty uzyskania przychodu koszty
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres