www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rodzice a dzieci   »   Miejsce zamieszkania dziecka

marcin.zaborek 18 stycznia 2012 Miejsce zamieszkania dziecka

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.O ile w przypadku wspólnego zamieszkiwania rodziców problem dotyczący miejsca zamieszkania dziecka faktycznie nie istnieje, o tyle trudności mogą powstać w przypadku rozłącznego zamieszkiwania rodziców. W sytuacji, gdy dziecko nie ma określonego miejsca zamieszkania przy żadnym z rodziców, wówczas należy złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o ustalenie, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki lub ojca. Wniosek powinien odpowiadać wymaganiom pisma procesowego tj. zgodnie z art. 126, 128 i 187 kodeksu postępowania cywilnego należy:

1. Oznaczyć sąd, do którego jest pismo skierowane, imię i nazwisko stron (wnioskodawcy i uczestnika postępowania),
2. - oznaczyć rodzaj pisma tj. wskazać, iż jest to wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
3. - uzasadnić wniosek, oraz wskazać dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
4. - podpisać dokument i wskazać załączniki (odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis pisma z kserokopią załącznika).

Właściwym do rozpoznania sprawy będzie zgodnie z art. 569§ 1 k.p.c. sąd opiekuńczy tj. wydział rodzinny Sądu Rejonowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy- właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

W przypadku kwestii dotyczącej miejsca zamieszkania podkreślenia wymaga szczególnie jedna okoliczność tj. zgodnie z art. 577 k.p.c. sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy, a więc jeżeli z punktu widzenia dobra małoletniego zasadne byłoby ustalenie miejsca zamieszkania przy drugim z rodziców, to zgodnie z treścią art. 577 k.p.c. jest to możliwe.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd dziecko rodzice sąd opiekuńczy miejsce zamieszkania
Ocena: 2,87
Marcin Zaborek
Marcin Zaborek- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki III roku w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Od ponad 8 lat zajmuję się problematyką szeroko pojętego prawa rodzinnego i zagadnień pokrewnych. Ponadto specjalizuję sie w wybranych aspektach prawa cywilnego i karnego, jak również prowadzę blog dotyczący kontaktów z dzieckiem, udzielam porad prawnych, a także biorę udział w rozprawach sądowych klientów [url]www.kontaktyzdzieciem.pl[/url] Kontakt: 604 092 158, e-mail marcin.zaborek@wp.pl.
PORADY: 15    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres