www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Sprzedaż   »   Nowa ustawa konsumencka: Kto jest przedsiębiorcą

wanda50plus 28 lipca 2015 Nowa ustawa konsumencka: Kto jest przedsiębiorcą

Dwie definicje

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie definiuje pojęcia „przedsiebiorca”. Z pomocą przychodzi art. 43 [1] Kodeksu cywilnego (K.c.)

W świetle art. 43[1] K.c.  przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] par. 1  K.c. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca działa zawsze pod firmą ( art. 43[2] par. 1 K.c.). 

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. , poz. 672) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W rozdz. I , art. 2 pkt 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 pażdziernika 2011 roku w sprawie konsumentów ... (Dz.U. UE, L 304/64 z dnia 22. 11. 2011 r.) ustawodawca unijny podaje, że   „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w związku z umowami objętymi zakresem niniejszej dyrektywy;

Linia orzecznicza

W uzasadnieniu wyroku  Sąd Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2012 roku, VI ACa 346/12 czytamy:

Jakkolwiek wskazane wyżej przepisy prawne regulujące charakter spółdzielni mieszkaniowej nie wyłączają możliwości prowadzenia przez ten podmiot działalności gospodarczej, zaś pozwana niewątpliwie posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 1 k.c., (...) .

(...)  „W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem gospodarczym i w zakresie prowadzonej przez siebie działalności ukierunkowanej na szeroko pojęte zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich członków musi być traktowana tak samo, jak inni przedsiębiorcy”.

Przeczytaj także:

SN: Notariusz jest przedsiębiorcą

Podstawa prawna:

- art. 43[1] - 43 [2] Kodeksu cywilnego

Stan prawny na 28 lipca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: firma przedsiębiorca nowa ustawa konsumencka definicje z ustawy konsumenckiej
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres