www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wynagrodzenie   »   Pozew o zapłatę wynagrodzenia - wzór z omówieniem

redakcja 19 sierpnia 2011 Pozew o zapłatę wynagrodzenia - wzór z omówieniemPodstawowy obowiązek pracodawcy 


Wypłata wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Niekiedy zdarza się jednak, że pracodawca nie wypełnia tego obowiązku ( z różnych nie zawsze zawionych przyczyn ) Jakie zatem uprawnienia przysługują pracownikowi, który nie otrzymał wynagrodzenia za pracę ? 

Rozwiązanie umowy o pracę

Zgodnie z orzecznictwem nieterminowa wypłata wynagrodzenia przez pracodawcę jest ciężkim naruszeniem jego obowiązków wobec pracownika. Pracownik może w takiej sytuacji rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. W wyroku SN z dnia 8 sierpnia 2006 r.,  I PK 54/06, (OSNP 2007/15-16/219) czytamy: ”Pracodawca nie wypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki (art. 55 § 1(1) kp). Naruszenie to następuje co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia (art. 85 § 1 kp) i od dowiedzenia się przez pracownika o tej okoliczności należy liczyć termin jednego miesiąca określony w art. 55 § 2 w związku z art. 52 § 2 kp” 

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

Przed wytoczeniem powództwa przed Sądem Pracy należy zwrócić się do pracodawcy z pisemnym roszczeniem ( listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, kopię oraz dowód nadania należy zachować dla celów dowodowych),  w którym to przedstawiamy pracodawcy nasze roszczenie ( wskazujemy okres w którym pozostajemy bez zapłaty oraz łączną sumę jaka pracodawca powinien nam wypłacić oraz informujemy pracodawcę, że przekroczenie określonego terminu spowoduje przekazanie sprawy na drogę sądową. W piśmie do pracodawcy można również przytoczyć wskazane poprzednio przepisy prawne, które pomogą uzmysłowić pracodawcy jakie konsekwencje może on ponieść za nie wypłacanie wynagrodzenia za pracę.  Zasadniczo większość zaległych wynagrodzeń udaje się wyegzekwować na etapie przedsądowym.

Możemy również zgłosić sprawę do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy. Postępowanie kontrolne przeprowadzane jest w terminie 30 dni od momentu wpłynięcia skargi, łącznie z udzieleniem pisemnej odpowiedzi skarżącemu o sposobie załatwienia jego problemu. Inspektora pracy obowiązuje tajemnica, co do osoby składającej skargę oraz treści skargi, chyba, że ten pisemnie godzi się na ujawnienie wymienionych danych.

Występujemy do sądu z pozwem o zapłatę wynagrodzenia.

W razie braku reakcji ze strony pracodawcy pracownikowi przysługuje możliwość skorzystania z drogi sądowej, w której to może on domagać się od pracodawcy zapłaty zaległego wynagrodzenia. W celu sądowego wyegzekwowania od pracodawcy wynagrodzenia powinniśmy złożyć w Sądzie Pracy stosowny pozew o zapłatę wynagrodzenia. Sądy pracy oraz sąd pracy i ubezpieczeń społecznych nie są odrębnymi, szczególnymi organami wymiaru sprawiedliwości, lecz tylko wyodrębnionymi wewnętrznie jednostkami organizacyjnymi ( wydziałami ) sądów rejonowych i okręgowych. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia będzie Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy ( jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tyś PLN ). W zakresie dochodzenia od pracodawcy zapłaty wynagrodzenia pracownik występujący jako powód zwolniony jest tylko z opłat sądowych, tj. wpisu, czyli opłaty ustalonej procentowo od wartości przedmiotu sporu i opłat kancelaryjnych.

Co powinien zawierać pozew o zapłatę wynagrodzenia ?

Stronami postępowania o zapłatę wynagrodzenia są pracownik i pracodawca. Przy czym pracownik jest powodem a pracodawca pozwanym. Pozew o zapłatę wynagrodzenia jak każde pismo procesowe powinien odpowiadać wymogom formalnym oraz zawierać dane z których sąd odczyta kto wnosi pozew ( powód ), przeciwko komu ( pozwany ), pod jakimi adresami strony można zlokalizować i wreszcie o co wnosi powód ( z podaniem wartości przedmiotu sporu, ) i na jakiej podstawie występuje z żądaniem. Pozew powinien posiadać również rzeczowe uzasadnienie wraz z przytoczeniem dowodów na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie oraz ewentualne wnioski dowodowe. Pozew powinien również być sporządzonych w dwóch kopiach, z których jedną sąd przekaże pozwanemu tak aby mógł on zapoznać się z żądaniem powoda. W razie zasadności naszego żądania sąd zasądzi na naszą rzecz sporną kwotę a w efekcie tego będziemy mogli udać się do komornika aby ten mógł wyegzekwować zasądzoną sumę ( o ile pozwany nie spłacił nam zasądzonej kwoty )

Sprawdź również : 
Co zrobić gdy pracodawca nie wypłaca pensji ?
Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia? zawiadom PIP

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd pracy pozew zaległe wynagrodzenie
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1619    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres