www.prawnik-online.eu   »   Tag: sąd pracy
TAG: sąd pracy
WYNIKÓW: 20
wanda50plus   |   03 września 2013
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
Zatrudnienie może być wykonywane na podstawie jednej z umów prawa cywilnego ( umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa agencyjna, kontrakt menedżerski) lub umowy o pracę. Ze względu na...
redaktor   |   30 maja 2013
Wyrok TK: Pracownik przywrócony do pracy ma prawo do trzymiesięcznego wynagrodzenia
W dniu 22 maja 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące podjęcia pracy w wyniku przywrócenia do pracy i prawa do wynagrodzenia za...
redaktor   |   15 maja 2013
Dodatkowe roszczenie cywilnoprawne pracownika przywróconego do pracy - czy jest możliwe?
Czy pracownik może dochodzić dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia go do pracy?
redaktor   |   12 maja 2013
Cofnięcie pozwu - wzór z omówieniem
Czy można cofnąć złożony w sądzie pozew ? Jakie skutki prawne wywołuje cofnięcie pozwu ?
redaktor   |   22 kwietnia 2013
Zmiana powództwa - przykładowy wzór pisma do sądu pracy
W świetle art. 193 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego powód może dokonać zmiany powództwa, jeżeli nie wpływa to na właściwość sądu. Będzie to zatem ten sam sąd do którego został złożony pozew. Co istotne, powód...
wanda50plus   |   02 grudnia 2012
Czy nieformalna umowa o pracę jest ważna ?
W art. 29 par. 2 Kodeksu pracy ustawodawca podaje, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Powinny zostać w niej potwierdzone ?(...) ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków?. Pracodawca ma obowiązek dać ją...
redakcja   |   25 października 2012
Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowa o pracę na czas nieokreślony
Podstawą prawną pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy jest art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym powód może żądać sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy , jeżeli ma w tym interes prawny....
redakcja   |   17 kwietnia 2012
Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę  bez wypowiedzenia
W świetle art. 55 par.1[1] Kodeksu pracy (K.p.) pracownik może rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia istniejący stosunek pracy. Jeżeli zdaniem pracodawcy takie rozwiązanie umowy o pracę jest nieuzasadnione, wówczas na...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres